Ogłoszenia

WOLNE LOKALE MIESZKALNE

WOLNE LOKALE MIESZKALNE

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg online w formie wideokonferencji na licytację stawki czynszu wolnego lokalu mieszkalnego – do remontu we własnym zakresie - będącego własnością Spółki oraz II termin przetargu online jeżeli nie zostanie on wynajęty w drodze I przetargu online.

 

I  przetarg online odbędzie się w dniu 23.02.2021r.

II przetarg online odbędzie się w dniu 02.03.2021r.

 

Stawkę wywoławczą dla lokali mieszkalnych w I i w II przetargu online ustalono w  wysokości 9,00 zł za 1m2 wysokość postąpienia 0,50 zł za 1m2.  

 1. ul. Gagarina 25/1 na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 52,90m² składające się z 2 pokoi – 11,70m², 21,80m², kuchni 7,30m², przedpokoju 7,20m², łazienki 4,90m². Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie c.o. i c.w.u. z nitki ciepłowniczej.

 

Wadium 5 714,00 zł                          licytacja rozpocznie się o godzinie 1000

(lokal można oglądać w dniu 16.02.2021r. w godz. 900 do 1000)

 2.  ul. Krakusa 12/9 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 41,58m² składające się z 3 pokoi – 11,00m², 15,50m², 6,28m², kuchni 5,80m², łazienki 3,00m². Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie c.o. i c.w.u. z nitki ciepłowniczej.

 

Wadium 4 491,00 zł                          licytacja rozpocznie się o godzinie 1030

(lokal można oglądać w dniu 16.02.2021r. w godz.1100 do 1200)

 

 

Uwaga!

Wszystkie osoby biorące udział w oględzinach mieszkań  muszą być wyposażone w środki ochrony tj. maseczki lub przyłbice, a także rękawiczki ochronne.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ON LINE, które należy spełnić jednocześnie:

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki

- przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w przetargu na adres: wyślij wiadomość

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość do dnia 22.02.2021r. do godz. 1300.

               Jeżeli wyżej wymienione lokale mieszkalne nie zostaną wynajęte w drodze I przetargu online w dniu 23.02.2021r., II przetarg online odbędzie się w dniu 02.03.2021r. Godzina przeprowadzenia licytacji online zostanie podana w dniu 24.02.2021r. na stronie internetowej ZBM-TBS Sp. z o.o. pod adresem www.zbm-tbs.zabrze.pl w zakładce „Aktualności”.

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość  do dnia 01.03.2021r. do godz. 1300.

Uczestnik przetargu online powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego.

Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/4315/8763/7678/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOSCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASOB_ZBM-TBS_SP__Z_O.pdf w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu online w formie wideokonferencji .

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB Nr 6 pod numerem telefonu (32) 271 42 05.

Uczestnicy przetargu online powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument (dowód osobisty lub paszport), celem okazania do potwierdzenia tożsamości.

Wadium złożone przez wygrywającego przetarg online nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg online zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu online, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu online.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu online.

Przystępujący do przetargu online przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator przetargu online zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej