Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 21

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
280Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Łokietka 13 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
279Wykonanie izolacji pionowej, poziomej, drenaż oraz wymiana okienek piwnicznych (na stalowe) w budynku mieszkalnym przy ul. Łokietka 13 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
278Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Łokietka 13 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
277Remont dachu dwuspadowego – wymiana pokrycia z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym przy ul. Łokietka 13 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
276Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stanowiska śmietnikowego na działce nr 1079/1, przy ul. Andersa w Zabrzu, zgodnie z przepisami i obowiązującymi warunkami technicznymi.konkurs ofert--- szczegóły
275Wykonanie termomodernizacji w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych budynku przy ul. Opolczyka 1-3 w Zabrzu- Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
274Wykonanie pełnej inwentaryzacji nieruchomości wraz z przeliczeniem udziałów w nieruchomości przy ul. Budowlanej 30 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
273Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie przebudowy instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Zgrzebnioka 6 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
272Remont komórek (podwórko) gospodarczych przy budynku mieszkalnym ul. Orląt Lwowskich 3 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
271Budowa stanowiska śmietnikowego dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Mehoffera 1,3,5; Szymanowskiego 15 w Zabrzu - zgodnie z przedmiarem i dokumentacją projektową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
270Wykonanie prac w ramach tzw. „AKCJA ZIMA W ROKU 2018/2019” - przez 24h - w nieruchomościach: - będących własnością ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10, będących w zarządzie i użytkowaniu ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10, - Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 wg wytycznych Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
269Wyburzenie schodów i wykonanie nowych - wejście główne do budynku przy ul. Zaolziańskiej 21 w Zabrzu ( wg projektu). Projekt budowlany do wglądu w Dziale Technicznym REB III przy ul. Żółkiewskiego 12A Zabrze konkurs ofert--- szczegóły
268Malowanie klatki schodowej ul. Reform Rolnych 1 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
267Wykonanie termomodernizacji budynku budynku mieszkalnego przy ul. Reform Rolnych 1 w Zabrzu konkurs ofert--- szczegóły
266Wykonanie izolacji pionowej, docieplenia fundamentów i wykonanie drenażu w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 1 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
265Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym w zabudowie szeregowej przy ul. Wolności 18 B w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
264Wykonanie izolacji pionowej, docieplenie fundamentów i wykonanie drenażu w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 18 B w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
263Remont dachu – wymiana pokrycia z dachówki karpiówki oraz wymiana daszku nad schodami wejścia głównego do budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 18B w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
262Termomodernizacja, remont oraz drenaż budynku mieszkalno - usługowego w Zabrzu przy ulicy Cieszyńskiej 12-12of - zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
261Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Nyskiej 16 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
260Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Nyskiej 16 w Zabrzu (w II wariantach).konkurs ofert--- szczegóły

Biuletyn informacji publicznej