Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 61

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
061Wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Krakowskiej 77C w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
060Wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Krakowskiej 77B w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
059Wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Krakowskiej 77A w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
058Malowanie klatki schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tuwima 12 w Zabrzu - zgodnie z przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
057Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w klatce schodowej, w piwnicy, i na strychu w budynku mieszkalnym przy ulicy Limanowskiego 3 w Zabrzu – prawa klatka schodowakonkurs ofert--- szczegóły
056Wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Daszyńskiego 12A w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
055Wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Daszyńskiego 10A w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
054Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz wykonaniem izolacji pionowej i docieplenia ścian fundamentowych budynku, utwardzenie drogi dojazdowej kruszywem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Galla 7 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
053Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz wykonaniem izolacji pionowej i docieplenia ścian fundamentowych budynku, utwardzenie drogi dojazdowej kruszywem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Galla 5 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
052Pokrycie dachu papą termozgrzewalną w budynku przy ul. Kochanowskiego 6 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
051Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Andersa 6-8 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
050Remont podestu w pomieszczeniu wymiennikowni w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
049Remont instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Władysława Łokietka 15 w Zabrzu,konkurs ofert--- szczegóły
048Utwardzenie wspólnego terenu Wspólnoty Mieszkaniowej od strony podwórza, na działce nr 120/15 przy ul. Mikulczycka 2 – Staszica 1 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
047Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu wraz z przemurowaniem kominów w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 43 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
046Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na izolację ścian fundamentowych wraz z ich dociepleniem (do wysokości cokołu) i wymianę okienek piwnicznych w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 43 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
045Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont dachu, stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej 17 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
044Wykonanie remontu dachu i kominów w budynku mieszkalnym przy Alei Bohaterów Monte Cassino 12 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
043Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Piotra Skargi 13 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
042Termomodernizacja elewacji budynku przy ulicy Emilii Plater 4 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
041Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Emilii Plater 1 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
040Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Opolskiej 8 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
039Dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ulicy 3 Maja 54 i 54of w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
038Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Pawła Kłyki 5 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
037Wykonanie przeglądów elektrycznych, instalacji odgromowej i wyłącznika głównego prądu w 2024r.konkurs ofert--- szczegóły
036Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowejkonkurs ofert--- szczegóły
035Wykonanie przeglądów budowlanych pięcioletnich w 2024r. konkurs ofert--- szczegóły
034Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. Pawła Kłyki 5 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
033Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. Pawła Kłyki 1 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
032Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kapitalny remont dachu i przemurowanie kominów ponad dachem w budynku przy ul. Wolności 290 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
strony wynikowe: 1 2 3

Biuletyn informacji publicznej