Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 25

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
042Termomodernizacja elewacji tylnej i frontowej, wymiana okienek piwnicznych na stalowe ocynkowane umożliwiające wentylację,remont płyt balkonowych z wymianą balustrad,budynku mieszkalnego przy ulicy Krawczyka 5 w Zabrzu” zgodnie z wytycznymi.konkurs ofert--- szczegóły
041Termomodernizacja elewacji tylnej i frontowej,wymiana okienek piwnicznych na stalowe ocynkowane umożliwiające wentylację,remont płyt balkonowych z wymianą balustrad,budynku mieszkalnego przy ulicy Krawczyka 3 w Zabrzu” zgodnie z wytycznymi.konkurs ofert--- szczegóły
040Termomodernizacja elewacji tylnej i frontowej, wymiana okienek piwnicznych na stalowe ocynkowane umożliwiające wentylację,remont płyt balkonowych z wymianą balustrad, budynku mieszkalnego przy ul. Morawskiego 9 w Zabrzu - zgodnie z wytycznymi.konkurs ofert--- szczegóły
039Termomodernizacja elewacji tylnej, termomodernizacja elewacji frontowej połączona z jej renowacją, izolacja pionowa ścian piwnic, wymiana okienek piwnicznych na stalowe ocynkowane umożliwiające wentylację, wentylacji piwnic nie posiadających okienek, budynków mieszkalnych przy ul. ks. Pawła Pośpiecha 5, 5A, 7 w Zabrzu - zgodnie z wytycznymi.konkurs ofert--- szczegóły
038Wykonanie renowacji elewacji frontowej i docieplenie tylnej elewacji w budynku mieszkalnym przy ulicy 3 Maja 92 w Zabrzu - zgodnie z poniższymi wytycznymi.konkurs ofert--- szczegóły
037Wykonanie remontu odtworzeniowego dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku mieszkalnego przy ul. Szramka 18 w Zabrzu - zgodnie z poniższymi wytycznymi.konkurs ofert--- szczegóły
036Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy Placu Krakowskim 8 w Zabrzu - wg założeń technicznych. konkurs ofert--- szczegóły
035Termomodernizacja elewacji oraz remont dachu budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Henryka Sienkiewicza 23 w Zabrzu wg założeń technicznych. konkurs ofert--- szczegóły
034Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 105 w Zabrzu - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
033Remont stropu nad piwnicami w budynku mieszkalno - użytkowym przy ul. Dworcowej 7-7of w Zabrzu - zgodnie z dokumentacją kosztorysową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
032Remont balkonów w budynku mieszkalno- użytkowym przy ul. Dworcowej 7-7of w Zabrzu - zgodnie z dokumentacją kosztorysową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
031Termomodernizacja ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Św. Florian 20 w Zabrzu (od strony budynku Św. Floriana 18).konkurs ofert--- szczegóły
030Wykonanie renowacji elewacji tylnej ściany, remontu klatki schodowej oraz wykonanie izolacji fundamentów budynku mieszkalnego przy ulicy Floriana 10 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
029Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 23 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
028Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 6 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
027Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 6 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
026Ocieplenie budynku mieszkalno- użytkowego przy ul. Barbary 2b-2c w Zabrzu zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
025Remont oraz docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kotarbińskiego 10 w Zabrzu zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
024Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiana stolarki strychu, remont klatki schodowej oraz renowacja - czyszczenie portalu wejściowego w budynku zlokalizowanego przy ul. Opawska 2 w Zabrzu - zgodnie z projektem.konkurs ofert--- szczegóły
023Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, renowacja - czyszczenie portalu wejściowego, wymiana obróbek blacharskich, wykonani izolacji pionowej fundamentów zlokalizowanego przy ul. Knurowskiej 31 w Zabrzu - zgodnie z projektem.konkurs ofert--- szczegóły
022Dokumentacji projektowej remontu elewacji i dachu budynku usługowo mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Padlewskiego 4 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
021Termomodernizacja elewacji oraz remont dachu na niższej części budynku od strony podwórka – budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Wolności 388 w Zabrzu konkurs ofert--- szczegóły
020Termomodernizacja elewacji budynku przy ulicy Wandy 8 i 8of w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
019Wykonanie remontu klatki schodowej wraz z bramą przejazdową w budynku przy przy ul. Św. Cecylii 4 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
018Doprowadzenie instalacji gazowej do każdego lokalu mieszkalnego i podłączeń w nim urządzeń odbiorczych zakupionych przez użytkowników lokali mieszkalnych (takich jak: kuchenki gazowej i pieca gazowego C.O dwu funkcyjnego) w budynku przy ul. Trocera 34 w Zabrzu - zgodnie z dokumentacją projektową. konkurs ofert--- szczegóły

Biuletyn informacji publicznej