Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 30

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
002Wykonanie przeglądów budowlanych pięcioletnich w 2020r. zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art.62 ust. 1 pkt 2 z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozdział 2 z dnia 16 sierpnia 1999r. w nieruchomościach będących w zarządzie i użytkowaniu ZBM-TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
001Ocieplenie budynku mieszkalno- użytkowego przy ul. Wolności 304-304of w Zabrzu zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
220Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Morawskiego 14 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
219Wykonanie monitoringu w budynku mieszkalnym przy ulicy księdza Pawła Pośpiecha 1 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
218Termomodernizacja elewacji od strony podwórka budynku przy ul. Opolskiej 2a w Zabrzu wg założeń technicznych. konkurs ofert--- szczegóły
217Wykonanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku oraz remont klatki schodowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 99 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
215Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalno - użytkowym przy ul. Wolności 285 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
214Wykonanie remontu kominów wraz z częściowym remontem dachu budynku przy ul. Andersa 50 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
212Przebudowa stanowiska śmietnikowego z zadaszeniem – zgodnie z projektem przy budynku mieszkalnym ul. Grottgera 21-27 w Zabrzu konkurs ofert--- szczegóły
211Wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową docieplenia elewacji budynku przy ul. Wolności 368 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
210Wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową docieplenia elewacji budynku przy ul. Morawskiego 1 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
209Wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową docieplenia elewacji budynku przy ul. Wawelskiej 1 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
208Wykonanie robót budowlanych: w zakresie przebudowy instalacji gazowej- wykonanie pionów zbiorczych na klatce schodowej oraz wyprowadzenie gazomierzy, wymiany poziomów w piwnicy w budynku przy ul. Krakowskiej 77c Zabrzu-Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
207Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Nyskiej 29-31 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
206Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z izolacją i dociepleniem ścian fundamentowych w budynku przy ul. Nyskiej 29-31 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
205Remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Wolności 268 w Zabrzu zgodnie z opisem Zamawiającego. konkurs ofert--- szczegóły
204Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na doprowadzenie instalacji gazowej do każdego lokalu mieszkalnego i podłączeń w nim urządzeń odbiorczych zakupionych przez użytkowników lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Trocera 34 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
203Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z izolacją i dociepleniem ścian fundamentowych w budynku przy ul.Nyskiej 35 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
202Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z izolacją i dociepleniem ścian fundamentowych i drenażem w budynku przy ul. Nyskiej 33 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
201Wyniesienie 2 zaworów gazowych głównych na zewnętrzną ścianę budynku przy ul. Opolczyka 1-3 w Zabrzu-Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
200Wykonanie izolacji pionowej i poziomej, docieplenia fundamentów, wykonanie drenażu w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 16 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
199Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 16 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
198Malowanie klatki schodowej, białkowanie piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 7 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
197Remont dachu dwuspadowego – wymiana pokrycia z dachówki karpiówki na budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 7 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
196Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym ul. Różańskiego 11 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
195Wykonanie izolacji pionowej i poziomej, docieplenia fundamentów, wykonanie drenażu i wymiana okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Różańskiego 11 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
194Remont klatki schodowej przy ul. Kosmowskiej 30 w Zabrzu- Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
193Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z izolacją i dociepleniem ścian fundamentowych w budynku przy ul. Grota - Roweckiego 17 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
192Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z izolacją i dociepleniem ścian fundamentowych w budynku przy ul. Grota – Roweckiego 13 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
191Remont dachu wraz z kominami w budynku przy ul. Grota-Roweckiego 13 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły

Biuletyn informacji publicznej