Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 22

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
174Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalego przy ul. Łokietka 18 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
173Remont pokrycia dachowego w nieruchomości przy ul. Mikulczyckiej 2 – Staszica 1 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
172Wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Klimasa 2 of. w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
171Wykonanie remontu klatek schodowych oraz bramy przejazdowej w budynkach mieszkalnych przy Placu Krakowskim 7 i 7 of. w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
170Wykonanie pracy projektowej - inwentaryzacji budowlanej w budynkach mieszkalnych przy Placu Krakowskim 5 i ul. Karłowicza 7 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
169Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Wolności 128 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
168Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Reform Rolnych 12 w Zabrzu konkurs ofert--- szczegóły
167Wykonanie izolacji pionowej, docieplenia fundamentów i wykonanie drenażu w budynku mieszkalnym przy ul. Reform Rolnych 12 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
166Wykonanie remontu klatki schodowej, wymiana osprzętu oświetleniowego, wymiana instalacji domofonowej oraz bramy wjazdowej od strony ulicy w budynku mieszkalnym przy ulicy św. Cecylii 2 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
165Wykonanie modernizacji instalacji domofonowej oraz przygotowanie zbiorczego „korytka” umożliwiającego uporządkowanie istniejących instalacji nisko-prądowych w klatkach schodowych budynków mieszkalnych przy ul. ks. Pawła Pośpiecha 5, 5a i 7 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
164Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. ks. Pawła Pośpiecha 5, 5a i 7 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
163Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych w klatkach oraz piwnicach i strychach w budynkach mieszkalnych przy ul. ks. Pawła Pośpiecha 5, 5a i 7 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
162Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym (zgodnie z audytem) przy ul. Pokoju 38 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
161Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu Krakowskim 3 i 3of. w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
160Wykonanie izolacji pionowej i poziomej, docieplenia fundamentów, wykonanie drenażu i wymiana okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Pokoju 38 w Zabrzu - zgodnie z audytem remontowym. konkurs ofert--- szczegóły
159Projekt techniczny – wyniesienie gazowego kurka głównego na zewnętrzną ścianę budynku mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Grottgera 21-23-25-27 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
158Remont klatek schodowych w budynku mieszkalno- użytkowym przy ul. Dworcowej 8-8a w Zabrzu zgodnie z dokumentacją kosztorysową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
157Pprzebudowa instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynku przy ul. Zgrzebnioka 6 w Zabrzu-Rokitnicy zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
156Wykonanie remontu klatki schodowej, w budynku mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 7A w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
155Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Jagiełły 12 i 12of. w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
154Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stanowiska śmietnikowego na części działki nr 928/1, przy ul. Krakowska/ Andersa w Zabrzu, zgodnie z przepisami i obowiązującymi warunkami technicznymi.konkurs ofert--- szczegóły
153Remont dachu, naprawa uszkodzonych ścian w piwnicy oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych (ściana szczytowa przy wjeździe i od podwórka) wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Cieszyńskiej 9 w Zabrzu zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły

Biuletyn informacji publicznej