Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 15

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
026Utwardzenie terenu od strony podwórza budynków przy ul. Chrobrego 16-20 w Zabrzu, zgodnie z załączonym kosztorysem zerowym i szkicem terenu.konkurs ofert--- szczegóły
025Budowa stanowiska śmietnikowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ptasiej nr 1-3, 5, 7, 9, ul. Chmielnej nr 2, 4, 6, 8, 10 i Czołgistów nr 87, 89 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
024Wymiana instalacji energii elektrycznej oraz montaż koryt teletechnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mehoffera 5 w Zabrzu – zgodnie z przedmiarem.konkurs ofert--- szczegóły
023Budowa stanowiska odpadów stałych dla nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Domańskiego 1-4, Domańskiego 5, Domańskiego 6-7 i ul. Panieńskie Skały 5 i 6 - zgodnie z Projektem Architektoniczno - Budowlanym.konkurs ofert--- szczegóły
022Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z dobudową przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Zabrzu przy ul. Reform Rolnych 5 - zgodnie z Projektem Architektoniczno - Budowlanym.konkurs ofert--- szczegóły
021Opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym schematu ideowego) wykonanego obwodu ADM i zasilania mieszkań na klatce schodowej, strychu i piwnicy w budynku mieszkalnym przy placu Krakowskim 5 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
020Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej polegająca na wyniesieniu pionów gazowych i gazomierzy z mieszkań na klatkę schodową w budynku przy ul. Nałkowskiej 9 w Zabrzu - zgodnie z dokumentacją Zamawiającego. konkurs ofert--- szczegóły
019Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyspiańskiego 8 w Zabrzu, zgodnie z dokumentacją Zamawiającego. konkurs ofert--- szczegóły
018Wykonanie termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Żnieńskiej 10-12 w Zabrzu, zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
017Wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 37 w Zabrzu, zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
016Remont 4 balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Opolskiej 8 w Zabrzu (przy założeniu, że konstrukcja balkonu jest w stanie dobrym).konkurs ofert--- szczegóły
015Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szramka 7 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
014Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej obwodu ADM i zasilania mieszkań na klatce schodowej, strychu i piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. Karłowicza 7 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
013„Analizy technicznej możliwości i opłacalności zastosowania podzielników kosztów ogrzewania posiadających funkcję zdalnego odczytu, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach, przy uwzględnieniu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2011r /Dz. U. z 2021 Poz. 2273/” dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pyki nr 8, 8a, 10, 10a w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
012Wykonanie przeglądów elektrycznych, instalacji odgromowej i wyłącznika głównego prądu w 2023r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozdział 15 i 16 z dn.16 sierpnia 1999r. w nieruchomościach będących w zarządzie i użytkowaniu ZBM-TBS Sp. z o.o. w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły

Biuletyn informacji publicznej