Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 37

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
113Modernizacja stanowiska śmietnikowego dla nieruchomości położonych przy ul. Kasprowicza 1, 3, 5, Młyńskiej 10, 12, 14 i Blani 3, 5 - zgodnie z przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
112Wykonanie prac remontowo – zabezpieczających budynek przy ul. Góry św. Anny 13 w Zabrzu – zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
111Wykonanie prac remontowo – zabezpieczających budynek przy ul. Góry św. Anny 11 w Zabrzu – zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
110Wykonanie prac remontowo – zabezpieczających budynek przy ul. Góry św. Anny 9 w Zabrzu – zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
109Wykonanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo– kosztorysowej na termomodernizację budynku oraz remont klatki schodowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 99 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
108Termomodernizacja budynku przy ul. Andersa 42 w Zabrzu – Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
107Wykonanie renowacji elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy Placu Krakowskim 3 i iniekcji krystalicznej ciśnieniowej w poziomie posadzki piwnic budynku przy Placu Krakowskim 3 i 3of w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
106Docieplenie ściany szczytowej, zgodnie z załączonym przedmiarem robót w budynku przy ul. Młyńskiej 9 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
105Wykonanie rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej (w części dotyczącej robót ziemnych) dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Reymonta 13, Reymonta 13a-13b - zgodnie z Wystąpieniem dotyczącym rozwiązań zamiennych w sprawie zapewnienia drogi pożarowej.konkurs ofert--- szczegóły
104Wykonanie rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej (w części dotyczącej robót budowlanych w piwnicach i na parterach budynku) dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Reymonta 13, Reymonta 13a – 13b - zgodnie z wystąpieniem.konkurs ofert--- szczegóły
103Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z ich dociepleniem (bez wymiany okienek piwnicznych), wykonanie nowej wylewki betonowej w korytarzu piwnicznym, wykonanie dodatkowej wentylacji w piwnicy w budynku przy ul. Bończyka 24 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
102Wykonanie instalacji odgromowej (zgodnie z obowiązującymi normami) w budynku przy ul. Grzybowskiej 55 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
101Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i audytu remontowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Knurowskiej 33 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
100Remont kominów ponad dachem w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Wolności 268 w Zabrzu zgodnie z opisem Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
099Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym ul. Wolności 193A w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
098Wykonanie rozbiórki przybudówki (strona południowa) zlokalizowanej przy budynku mieszkalnym ul. Wolności 175 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
097Wymiana okienek piwnicznych wraz z montażem nawiewników w budynku przy ul. Jaskółczej 9 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
096Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie stropu nad ostatnią kondygnacją i wymianą więźby dachowej wraz z wykonaniem robót ogólnobudowlanych w zakresie koniecznych napraw w budynku mieszkalno - użytkowym przy ul. Dubiela 3 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
095Wykonanie remontu dachu, elewacji oraz hydroizolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. Nyskiej 5 - 7 w Zabrzu – Rokitnicy konkurs ofert--- szczegóły
094Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. księdza Pawła Pośpiecha 13A w Zabrzu po przeprowadzonej wymianie instalacji elektrycznej.konkurs ofert--- szczegóły
093Wykonanie remontu ogrodzenia – muru, remont chodnika, wykonanie zieleńca z nasadzaniem zielenią i miejscem do wypoczynku na działce Nr 4207/58 dla Wspólnoty przy ul. księdza Pawła Pośpiecha 13 i 13a w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
092Wykonanie ocieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Św. Floriana 28 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
091Renowacja elewacji frontowej oraz docieplenie tylnej i szczytowej w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Urbana 2a w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
090Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku przy ul. Opolskiej 35 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
089Wykonanie nawierzchni drogowej, zadaszonego śmietnika z płyt żelbetowych, zadaszonego, ogrodzenia od frontu wraz z furtką i bramą wjazdową posesji przy ul. Opolskiej 35 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
088Wykonanie ocieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej 35 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
087Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Chojnickiego 8–8 of w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
086Doprowadzenie instalacji gazowej do każdego lokalu mieszkalnego i podłączeń w nim urządzeń odbiorczych takich jak: kuchenki gazowej i pieca gazowego C.O. dwu funkcyjnego w budynku przy ul. Pestalozziego 18 w Zabrzu - zgodnie z dokumentacją kosztorysowo-projektową.konkurs ofert--- szczegóły
085Montaż daszków łukowych nad balkonami ostatniej kondygnacji na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Reymonta 36-40 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
084Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego 8 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
strony wynikowe: 1 2

Biuletyn informacji publicznej