Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 73

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
089Wykonanie remontu dwóch klatek schodowych przy ul. Wawelskiej 4 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
088Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Knurowskiej 51 w Zabrzu, zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
087Brukowanie podwórka przy ul. 3 Maja 90 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
086Docieplenie styropianem budynku metodą lekko-mopkrą. Wykonanie izolacji pionowej, poziomej, drenaż. Wymiana okienek piwnicznych (na stalowe). Odkopanie, udrożnienie i naprawa instalacji odprowadzającej wodę deszczową do sieci miejskiej. Budynek mieszkalny przy ul. Grottgera 21-23-25-27 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
085Renowacja elewacji frontowej budynku przy ul. 3 Maja 90 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
084Wykonanie docieplenia i izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Krakowskiej 110 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
083Docieplenie ściany od podwórka oraz ściany szczytowej północnej budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 90 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
082Wykonanie remontu klatek schodowych (odświeżenie) przy ul. 3 Maja 59-59ofic. w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
081Docieplenie ścian od podwórka, od ulicy oraz ścianę szczytową wschodnią budynku mieszkalnego przy ul. Chojnickiego 8,8of. w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
080Wykonanie izolacji ścian piwnic oraz drenażu od strony podwórka budynku przy ul. 3 Maja 54 (Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 54, 54of.)konkurs ofert--- szczegóły
079Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej obwodu ADM i zasilania mieszkań na klatce schodowej, strychu i piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 27-27of w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
078Wykonanie docieplenia ściany szczytowej oraz nałożenie ciepłych tynków na elewacji wschodniej i zachodniej w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 16 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
077Wykonanie remontu dachu dwuspadowego – wymiana pokrycia z dachówki karpiówki na budynku mieszkalnym oraz wymiana okna na strychu (ściana szczytowa) przy ul. Reform Rolnych 6 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
076Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Fredry 11 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
075Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym przy ul. Fredry 11 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
074Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku przy ul. Wolności 105 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
073Wymiana pionów wodnych i pionów kanalizacyjnych w budynku położonym przy ul. Kosmowskiej 26 w Zabrzu – Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
072Termomodernizacja i izolacja ścian piwnic budynku przy ul. Kłyki 1 w Zabrzu wg założeń technicznych.konkurs ofert--- szczegóły
071Docieplenie ścian wschodniej, zachodniej oraz północnej (ponad dachem sąsiadującego budynku nr 6) budynku mieszkalnego przy ul. Żelaznej 4 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
070Renowacja ściany frontowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Klimasa 1 /Padlewskiego 1a w Zabrzu wg dokumentacji Zamawiającego. konkurs ofert--- szczegóły
069Tynkowanie kominów na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ciupki 42 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
068Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wydłużenie okapu dachu nad ścianą szczytową budynku mieszkalnego przy ul. Ciupki 42 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
067Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej z dobudową przewodów wentylacyjnych w budynku przy ul. Słonecznej 22 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
066Termomodernizacja elewacji budynku przy ul Krawczyka 3 w Zabrzu wg dokumentacji Zamawiającego. konkurs ofert--- szczegóły
065Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej oraz wymiana okienek piwnicznych budynku mieszkalnego przy ul. Damrota 32 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
064Docieplenie ścian od podwórka budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 62, Marcina 1-3 oraz ściany szczytowej przy ul. Marcina 3 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
063Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (TN-S) w budynku przy ul. Jabłońskiego 22-24-26 w Zabrzu- Rokitnicykonkurs ofert--- szczegóły
062Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kosmowskiej 21 w Zabrzu- Rokitnicykonkurs ofert--- szczegóły
061Wykonanie remontu klatki schodowej przy ul. Kosmowskiej 21 w Zabrzu- Rokitnicykonkurs ofert--- szczegóły
060Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu loggi w pionie mieszkań 2 i 3 w budynku przy ul. Budowlanej 101 w Zabrzu-Rokitnicykonkurs ofert--- szczegóły
strony wynikowe: 1 2 3

Biuletyn informacji publicznej