Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 14

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
088Wykonanie izolacji i docieplenia ścian fundamentowych wraz z wymianą okienek piwnicznych w budynku przy ul. Borowej 2-4-6 w Zabrzu-Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
087Ocieplenie przejazdu w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 37 w Zabrzu – zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ślepym.konkurs ofert--- szczegóły
086Wykonanie instalacji gazowej oraz dobudowa kanałów wentylacyjnych i spalinowych w budynku przy ul. Kochanowskiego 21 w Zabrzu - zgodnie ze specyfikacją i przedmiarem.konkurs ofert--- szczegóły
085Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ptasiej 9 w Zabrzu - zgodnie z przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
084Wymiana instalacji energii elektrycznej oraz montaż koryt teletechnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Reymonta 36 - 38 - 40 w Zabrzu - zgodnie z przedmiarami robót.konkurs ofert--- szczegóły
083Remont klatki schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Przemysłowej 3 w Zabrzu - zgodnie z przedmiarem.konkurs ofert--- szczegóły
082Remont balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.Reymonta 36-40 w Zabrzu - zgodnie z przedmiarem. konkurs ofert--- szczegóły
081Remont bramy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krasińskiego 6 w Zabrzu - zgodnie z przedmiarem.konkurs ofert--- szczegóły
080Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego w budynku przy ul. Roosevelta 49 w Zabrzu w mieszkaniach nr 1, 2, 7, 8, 11, 12, 15, 16 zgodnie z załączonym przedmiarem robót. konkurs ofert--- szczegóły
079Wymiana okienek piwnicznych wraz z montażem nawiewników w budynku przy ul. Jaskółczej 9 w Zabrzu - zgodnie z przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
078Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont wszystkich balkonów, docieplenie ściany zewnętrznej od strony podwórza oraz renowację ściany zewnętrznej od strony ulicy budynku przy ul. Staromiejskiej 4 w Zabrzu zgodnie z treścią zalecenia konserwatorskiego z dnia 28.04.2022 rok.konkurs ofert--- szczegóły
077Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku przy ul. Szramka 9 w Zabrzu wg założeń technicznych. konkurs ofert--- szczegóły
076Wykonanie instancji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Karczewskiego 2 w Zabrzu - zgodnie z załączonym przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
075Wykonanie termomodernizacji wraz z remontem klatek schodowych budynku przy ul. Andersa 41-43 w Zabrzu - Rokitnicy - zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły

Biuletyn informacji publicznej