Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 40

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
052Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy pl. Krakowskim 3 i 3of. w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
051Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont klatek schodowych w budynku mieszkalno - użytkowym przy ul. Dworcowej 8-8a w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
050Wykonanie audytu remontowego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową renowacji elewacji frontowej budynku przy ul. 3 Maja 6,6a w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
049Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Reymonta 12 w Zabrzu - zgodnie z załączonym poniżej przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
048Remont klatki schodowej przy ul. Zgrzebnioka 7 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
047Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z izolacją i dociepleniem ścian fundamentowych w budynku przy ul. Zgrzebnioka 7 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
046Montaż płotków przeciw śnieżnych na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 3 Maja 11 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
045Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 3 Maja 11 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
044Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych od podwórka w budynku mieszkalno - użytkowym przy ul. Wolności 304-304of w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
043Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Wajzera 47 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
042Termomodernizacja elewacji tylnej oraz renowacja elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ulicy Floriana 10 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
041Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy 3 Maja 96 i 96 of. w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
040Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Morawskiego 3 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
039Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Skalistej 1 w Zabrzu - zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
038Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Skalistej 3 w Zabrzu - zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
037Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Andersa 41-43 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
036Remont klatki schodowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dociepleniem ścian fundamentowych, naprawa tynku wsypu, położenie nowej kostki brukowej w pasie chodnika budynku przy ul.Wolności 98 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
035Wykonanie projektu technicznego na wyniesienie gazowego kurka głównego na zewnątrz budynku przy ul. Knurowskiej 29 w Zabrzu oraz wykonanie wszelkich prac związanych z wyprowadzeniem kurka głównego na zewnątrz budynku, zgodnie z wydanymi warunkami Nr Z-15-432-160033216-1265/17 z dnia 22.05.2017r. w załączeniu.konkurs ofert--- szczegóły
034Montaż akcesoriów dachowych na budynku przy ul. Jabłońskiego 22-24-26 w Zabrzu-Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
033Wykonanie remontu dachu wraz z remontem więźby dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 281-281 oficyna w Zabrzu - zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
032Wykonanie napraw w budynku mieszkalno - użytkowym przy ul. Dąbrowskiego 28 w Zabrzu, zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu technicznego budynku oraz dokumentacją projektowo – kosztorysową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
031Remont dachu dwuspadowego – wymiana pokrycia z dachówki karpiówki w budynku mieszkalnym (zabudowa szeregowa) przy ul. Wolności 193A nr 2 i Wolności 193A nr 8 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
030Rozbiórka budynku gospodarczego przy budynku mieszkalnym ul. Wolności 193A w Zabrzu konkurs ofert--- szczegóły
029Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych „Osiedla Jodłowa” w Zabrzu(ogólna liczba klatek 59)konkurs ofert--- szczegóły
028Remont klatki schodowej budynku mieszkalnym przy ul. Góry Św. Anny 11 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
027Wykonanie docieplenia i izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Grabskiego 10 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
026Remont klatki schodowej budynku mieszkalnym przy ul. Dubiela 18 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
025Wykonanie remontu klatek schodowych oraz instalacji elektrycznych w klatkach oraz piwnicach i strychach w budynkach mieszkalnych przy ulicy 3 Maja 67 i 67of. w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
024Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Zabrzu przy ulicy Jana Kupca 11.konkurs ofert--- szczegóły
023Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych budynku przy ul. Borowej 8 - 10 w Zabrzu – zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
strony wynikowe: 1 2

Biuletyn informacji publicznej