Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 17

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
086Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kupca 15 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
085Malowanie klatki schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roosevelta 66 w Zabrzu – zgodnie z przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
084Wykonanie remontu fragmentu dachu budynku mieszkalnego przy Palcu Krakowskim 7 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
083Wykonanie bramy wjazdowej na podwórko przy budynkach mieszkalnych przy Placu Krakowskim 7 i 7 of w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
082Termomodernizacja ścian w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 34,34of w Zabrzu od strony podwórka.konkurs ofert--- szczegóły
081Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szramka 7 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
078Malowanie klatki schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gaulle'a 79 w Zabrzu – zgodnie z przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
077Malowanie klatki schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roosevelta 39 w Zabrzu – zgodnie z przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
076Docieplenie ściany frontowej oraz ścian szczytowych wschodniej i zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1 Maja 5-5of w Zabrzu - zgodnie z przedmiarem. konkurs ofert--- szczegóły
075Remont elewacji budynku przy ul. Wyzwolenia 9 w Zabrzu, zgodnie z dokumentacją Zamawiającego. konkurs ofert--- szczegóły
074Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Zabrzu przy ul. Damrota 13a w Zabrzu, zgodnie z dokonanym obmiarem przez Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
073Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Zabrzu przy ul. Fredry 1 w Zabrzu, zgodnie z dokonanym obmiarem przez Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
072Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Zabrzu przy ul. Czarnieckiego 42 w Zabrzu, zgodnie z dokonanym obmiarem przez Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
071Wykonanie remontu odtworzeniowego dwóch balkonów od strony podwórka drugie i trzecie piętro – mieszkania – lewa strona patrząc od strony podwórka w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 27 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
070Docieplenie ścian zewnętrznych elewacji w budynku przy ul. Wolności 139 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
069Wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Kochanowskiego 21 w Zabrzu, zgodnie z przedmiarem robót. konkurs ofert--- szczegóły
068Wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Wajdy 3-3 OF w Zabrzu, zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową. konkurs ofert--- szczegóły

Biuletyn informacji publicznej