Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 25

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
025Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Chojnickiego 13D w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
024Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Chojnickiego 13C w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
023Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Chojnickiego 13B w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
022Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Chojnickiego 13A w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
021Wykonanie wiaty śmietnikowej na nieruchomości przy ul. 3 Maja 45 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
020Wykonanie renowacji ściany frontowej oraz termomodernizacji pozostałych ścian budynku mieszkalnego przy al. Bohaterów Monte Cassino 12 w Zabrzu, zgodnie z projektem i przedmiaremkonkurs ofert--- szczegóły
019Wykonanie dokumentacji na docieplenie ściany zewnętrznej od podwórka oraz ściany szczytowej, remont klatek schodowych wraz z wymianą okienek piwnicznych w budynku mieszkalno - użytkowym przy ul. Wolności 228-228a w Zabrzu w dwóch wersjach WERSJA 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytu remontowego, WERSJA 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej konkurs ofert--- szczegóły
018Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z ich dociepleniem od strony ulicy w budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
017Ocieplenie ściany szczytowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Tuwima 1 - zgodnie z przedmiarem robót.konkurs ofert--- szczegóły
016Wykonanie przeglądów elektrycznych, instalacji odgromowej i wyłącznika głównego prądu w 2021r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozdział 15 i 16 z dnia 16 sierpnia 1999r. w nieruchomościach będących w zarządzie i użytkowaniu ZBM-TBS Sp. z o.o. w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
015Budowa stanowiska śmietnikowego dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Orkana 7-8,Orkana 9 oraz Reymonta 31- 35 w Zabrzu zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
014Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB V zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
013Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB IV zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
012Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB III zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
011Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB II zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
010Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB I zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
009Wykonanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia ścian elewacji budynku oraz docieplenia ostatniej kondygnacji budynku w budynku mieszkalnym przy ul. Opawska 11 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
008Remont dachu papowego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
007Modernizacja dźwigu osobowego oraz roboty towarzyszące w klatce schodowej nr 10A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pyki 8,8a,10, 10a w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
006Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Opawskiej 19 w Zabrzu, zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
005Wykonanie przeglądów budowlanych pięcioletnich w 2021r. zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt 2 z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozdział 2 z dnia 16 sierpnia 1999r. w nieruchomościach własnych, w zarządzie i użytkowaniu ZBM-TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
004Budowa stanowiska śmietnikowego dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gen. De Gaulle'a 118, 120 – 122, 124, 126, 128 oraz Ślęczka 25, 27 - 31 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
003Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 5-5of w Zabrzu zgodnie z przedmiarem.konkurs ofert--- szczegóły
002Wykonanie remontu kapitalnego dachu papowego na budynku mieszkalnym przy ul. Żółkiewskiego 22 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
001Wykonanie renowacji elewacji frontowej i docieplenie tylnej elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 54 i 54of w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły

Biuletyn informacji publicznej