Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 79

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
167Wykonanie izolacji i docieplenia ścian fundamentowych budynku przy ul. Nyskiej 35 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
166Remont dachu budynku przy ul. Nyskiej 35 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
165Wykonanie izolacji i docieplenia ścian fundamentowych budynku przy ul. Nyskiej 33 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
164Remont dachu budynku przy ul. Nyskiej 33 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
163Remont dachu w budynku przy ulicy Wolności 338 w Zabrzu wg założeń technicznych. konkurs ofert--- szczegóły
162Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych budynku przy ul. Andersa 54 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
161Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych budynku przy ul. Andersa 52 w Zabrzu konkurs ofert--- szczegóły
160Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych budynku przy ul. Andersa 50 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
159Wykonanie izolacji ścian piwnic oraz drenażu budynku przy ul. 3 Maja 87A-87B w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
158Wykonanie modernizacji części elewacji frontowej budynku wraz z dachem w Zabrzu przy ul. Dubiela 2 / Wolności 250.konkurs ofert--- szczegóły
157Wykonanie izolacji pionowej i docieplenia ścian fundamentowych budynku przy ul. Opolczyka 17 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
156Remont dachu w budynku przy ul. Opolczyka 17 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
155Wykonanie chodnika (dojścia do śmietnika) i otynkowanie łukowego fragmentu muru z obu stron (do narożnika) oraz remont schodów (strona zachodnia) w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 16 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
154Wymiana instalacji elektrycznej w ganku piwnicznym i w piwnicach mieszkańców budynku przy ul. Słowackiego 16 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
153Wykonanie izolacji pionowej, docieplenia fundamentów i wykonanie drenażu w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 16 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
152Docieplenie stropodachu wełną mineralną w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 16 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
151Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Żeromskiego 65-67 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
150Wykonanie izolacji pionowej, docieplenia fundamentów i wykonanie drenażu w budynku mieszkalnym przy ul.Gliwickiej 28 w Zabrzu konkurs ofert--- szczegóły
149Brukowanie podwórka przy ul. Padlewskiego 4 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
148Wykonanie odwodnienia dachu wraz z drenażem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Buchenwaldczyków 33 - zgodnie z dokumentacją zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
147Wykonanie projektu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kłyki 1 w Zabrzu wg warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej jako załącznik nr 3. konkurs ofert--- szczegóły
146Wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej od wodomierza głównego do wodomierzy indywidualnych w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 73 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
145Wykonanie izolacji pionowej, poziomej, drenaż oraz wymiana okienek piwnicznych (na stalowe) w budynku mieszkalnym przy ul. Damrota 34 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
144Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i remont zejścia do piwnic (strona wschodnia) w budynku mieszkalnym przy ul. Damrota 34 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
143Wymiana instalacji elektrycznej obwodu ADM i zasilania mieszkań na klatce schodowej, strychu i piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. Mehoffera 5 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
142Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Domańskiego 6-7 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
141Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Domańskiego 5 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
140Wykonanie termomodernizacji i wymiana stolarki okiennej na PCV oraz wymiana drzwi od strony wschodniej budynku mieszkalnego przy ul. Nawrata 5 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
139Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nawrata 5 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
138Wymiana zasilania budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku mieszkalnym przy ul. Nawrata 5 w Zabrzu. Zmiana sposobu zasilania części wspólnych w budynku (klatka schodowa, piwnica, strych) z 230V na 24V.konkurs ofert--- szczegóły
strony wynikowe: 1 2 3

Biuletyn informacji publicznej