Aktualności

Działamy Fair Play!

Działamy Fair Play!

Miło nam poinformować, że nasza Spółka Zarząd Budynków Mieszkaniowych- Towarzystwo Budownictwa Społecznego została w ubiegły piątek uhonorowana tytułem i  certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jest to ogólnopolski program, w którym co roku, już od ponad 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności polskich firm, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, nie tylko jego wyniki ekonomiczne, czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej, właściwe budowanie relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. -  Jesteśmy jako Spółka dumni z uzyskanego tytułu, tym bardziej, że jego przyznanie poprzedzone było gruntowną oceną działalności Spółki – mówi odbierająca nagrodę Prezes Zarządu Renata Lemańska.  -Podczas audytu największą uwagę zwracano na relacje Spółka  - pracownicy, terminowe regulowanie składek pracowniczych i  wynagrodzeń, dialog ze stroną społeczną, współpracę z kontrahentami, rzetelne regulowanie zobowiązań, niezaleganie z fakturami, uczciwe procedury w obsłudze naszych klientów oraz wsparcie w trudnych życiowych sytuacjach, jak np. pomoc w wychodzeniu z zadłużenia – dopowiada Prezes Lemańska.
Dzięki pozytywnej ocenie z audytu, Kapituła Programu przyznała Spółce  ZBM-TBS  w Zabrzu Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. - Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, motywujące do dalszego rozwoju  Spółki i jej funkcjonowania jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie – podsumowuje Renata Lemańska.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej