Wynajem lokali mieszkalnych

Przetargi

Aby wziąć udział w przetargu na wysokość stawki czynszowej mieszkań z zasobów ZBM – TBS Sp. z o.o. należy spełnić jednocześnie poniższe warunki, a mianowicie:

  • być mieszkańcem Zabrza,
  • nie mieć tytułu prawnego (najem, własność) do innego lokalu,
  • legitymować się dochodami w wysokości co najmniej najniżej krajowej miesięcznie,

Aktualne ogłoszenie o przeprowadzanych postępowaniach przetargowych prowadzonych w zasobach własnych Spółki znajdziecie tutaj:
Zobacz aktualną listę prowadzonych przetargów »


Aby wziąć udział w przetargu na wysokość stawki czynszowej mieszkań z zasobów Gminy Zabrze należy spełnić poniższe warunki:

  • posiadać zaświadczenie o stałym zameldowaniu w mieście Zabrzu lub o zatrudnieniu z ostatnich 5 lat w przypadku braku stałego zameldowania na terenie miasta Zabrze.
  • posiadać zaświadczenie zarządcy potwierdzające, iż osoba przystępująca do licytacji i jej współmałżonek nie posiadają tytułu prawnego do mieszkania, w którym obecnie zamieszkują,
  • w przypadku zamieszkiwania osoby przystępującej do licytacji w zasobach Gminy Zabrze - potwierdzenie o nie zaleganiu z tytułu czynszu i innych opłat.

Osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy nie mogą przystąpić do licytacji.
Aktualne ogłoszenia o przeprowadzanych postępowaniach przetargowych w lokalach z zasobów Gminy Zabrze znajdziecie państwo tutaj: 
Zobacz aktualną listę prowadzonych przetargów »

Jeżeli spełniacie Państwo powyższe warunki i chcecie wziąć udział w licytacjach zapraszamy z dowodem osobistym i niezbędnymi zaświadczeniami do naszej siedziby przy Placu Warszawskim 10, do Działu Eksploatacji, pokój 223 w celu dopełnienia reszty formalności i wpłaty wadium. 


Negocjacje

W przypadku braku chętnych na wynajęcie mieszkań w dwóch ogłoszonych przetargach, mieszkania, które nie  zostały zasiedlone przechodzą na listę mieszkań do negocjacji.

Aktualną listę mieszkań do negocjacji znajdziecie tutaj:
Zobacz aktualną listę prowadzonych negocjacji »

Aktualne ogłoszenie o planowanych negocjacjach znajdziecie tutaj:
Zobacz aktualną listę planowanych negocjacji »


Lokale do zasiedlenia z zasobów gminy

Warunkiem skorzystania z oferty lokali do zasiedlenia jest posiadanie odpowiedniego miejsce na liście oczekujących.

Zobacz szczegóły »


Zamiany lokali mieszkalnych

Wszyscy zainteresowani zamianą dotychczas zajmowanych mieszkań mają możliwość wpisania do książki zamian lub wywieszenia na tablicy informacyjnej swojej oferty i wyszukania dogodnej propozycji dla siebie.

Zobacz szczegóły »

Biuletyn informacji publicznej