Lokale do zasiedlenia 

 UWAGA

Informujemy, że nie ma ofert z mieszkaniami do zasiedlenia dla osób z list oczekujących do odwołania.

 

Zasoby miejskie Gminy Zabrze dla osób z listy oczekujących na mieszkanie. Warunkiem skorzystania z poniższej oferty jest posiadanie aktualnej pozycji na liście oczekujących.

 UWAGA!

OSOBA, KTÓRA NIE POBIERZE DRUKU „WSKAZANIE DO OGLĄDANIA MIESZKAŃ” WYDAWANEGO PRZEZ DZIAŁ EKSPLOATACJI (W SIEDZIBIE ZBM-TBS. SP. z o.o., przy PLACU WARSZAWSKIM 10, II piętro, pokój 223) w dniach: poniedziałek od 7.00-17.00, wtorek od 7.00-15.00, środa od 7.00-12.00

NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA REFLEKTACJI NA WYBRANE MIESZKANIE.

Lista mieszkań docelowych i do remontu dla osób oczekujących na mieszkanie z zasobów Gminy Zabrze

Liczba znalezionych ogłoszeń: 1

Rodzaj / Lokalizacja Opis Powierzchnia Uwagi Kontakt
Wolne mieszkania bieżące do remontu
; 0.00 / 0.00 m 2

Terminy oględzin pustostanów

Adres godziny
poniedziałek
godziny
wtorek
godziny
środa
Uwagi
- - - - -Informacja o wyborze osoby do zawarcia umowy na remont lokalu mieszkalnego w ZBM-TBS Sp. z o.o.

w okresie:
UWAGA!

OSOBA, KTÓRA NIE POBIERZE DRUKU „WSKAZANIE DO OGLĄDANIA MIESZKAŃ” WYDAWANEGO PRZEZ DZIAŁ EKSPLOATACJI (W SIEDZIBIE ZBM-TBS. SP. z o.o., przy PLACU WARSZAWSKIM 10, II piętro, pokój 223) w dniach: poniedziałek od 7.00-17.00, wtorek od 7.00-15.00, środa od 7.00-12.00

NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA REFLEKTACJI NA WYBRANE MIESZKANIE.

 Zasady otrzymania mieszkania z zasobów Gminy Zabrze i oferty mieszkań

Jak znaleźć się na liście osób oczekujących na mieszkanie z zasobów gminy Zabrze?

 • Osoba ubiegająca się o mieszkanie z zasobów Gminy Zabrze winna pobrać z Urzędu Miejskiego w Zabrzu - Wydziału Zarządzania Mieniem - druk wniosku o przydział mieszkania, wypełnić go i złożyć do Gminy skąd otrzyma na wskazany adres korespondencyjny odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 • Pozytywnie rozpatrzony wniosek przez Urząd Miejski w Zabrzu - WZM powoduje ujęcie osoby ubiegającej się o przydział mieszkania na rozdzielniku osób oczekujących na mieszkanie z zasobów gminy pod kolejnym numerem (pozycją) oczekującego.
 • Umieszczenie na liście oczekujących upoważnia osobę do korzystania z ofert pustostanów mieszkań.

 Oglądanie i wybór mieszkania

 • Oferty z w/w mieszkaniami wywieszane są na tablicach informacyjnych, przy Dziale Eksploatacji (II PIĘTRO, POKÓJ 223) od poniedziałku do środy, a także na stronie internetowej https://zbm-tbs.zabrze.pl/wynajem/lokale-mieszkalne/lokale-do-zasiedlenia-z-zasobów-gminy oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu i tablicach informacyjnych Wydziału Zarządzania Mieniem.
 • Każda z zainteresowanych osób w wyznaczone dni tj. w każdy poniedziałek (7.00 do 17.00), wtorek (7.00 do 15.00), środę (7.00 do 12.00) sama wybiera mieszkania, ogląda, a następnie decyduje o reflektacji lub rezygnacji z oglądanych pustostanów na druku wydanym przez Dział Eksploatacji – ZBM-TBS Sp. z o.o. (II piętro, pokój 223) w celu oględzin mieszkań.
 • Decyzję o wyborze należy podjąć najpóźniej do czwartku (godz. 10:00), w tygodniu, w którym zostało wydane wskazanie do oglądania mieszkań.
 • Wszystkie złożone reflektacje rozpatrywane są do końca danego tygodnia, w którym wydane zostały wskazania do oglądania mieszkań.
 • W sytuacji, gdy na jedno mieszkanie złożonych zostanie więcej niż jedna reflektacja, skierowanie do zawarcia umowy najmu otrzymuje osoba, której pozycja była najniższa wśród reflektujących.
   
 • Wyniki – lista osób skierowanych do zawarcia umów najmu jest udostępniana do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych przy Dziale Eksploatacji (pokój 223) w każdy poniedziałek po minionym tygodniu, w którym dokonywano oględzin mieszkań.

 

Biuletyn informacji publicznej