Lokale do zasiedlenia

Zasoby miejskie Gminy Zabrze dla osób z listy oczekujących na mieszkanie. Warunkiem skorzystania z poniższej oferty jest posiadanie aktualnej pozycji na liście oczekujących.

Lista mieszkań docelowych i do remontu dla osób oczekujących na mieszkanie z zasobów Gminy Zabrze

Liczba znalezionych ogłoszeń: 5

Rodzaj / Lokalizacja Opis Powierzchnia Uwagi Kontakt
Wolne mieszkania bieżące do remontu
ul. Buchenwaldczyków 3/4
parter
1 pokój, kuchnia; woda, gaz w mieszkaniu, WC klatka schodowa31.00 / 22.00 m 2
Wolne mieszkania bieżące do remontu
ul. 3 Maja 14/5a
II piętro
1 pokój i kuchnia; woda w mieszkaniu, WC klatka schodowa, gaz w budyn15.00 / 10.00 m 2
Wolne mieszkania bieżące do remontu
ul. Bytomskich Strzelców 39a/4
I piętro
1 pokój i kuchnia; woda w mieszkaniu, WC klatka schodowa35.00 / 22.00 m 2
Wolne mieszkania bieżące do remontu
ul. Ofiar Katynia 70/3
parter
1 pokój, kuchnia, łazienka; woda, gaz, łazienka w mieszkaniu50.00 / 26.00 m 2
Wolne mieszkania bieżące do remontu
ul. Damrota 45/11
III piętro
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój; Woda, gaz, łazienka, C.O. w mieszkaniu30.00 / 19.00 m 2

Terminy oględzin pustostanów

Adres godziny
poniedziałek
godziny
wtorek
godziny
środa
Uwagi
ul. Buchenwaldczyków 3/4Odbiór klucza w REB II, ul. Boh. Warszawskich 2Odbiór klucza w REB II, ul. Boh. Warszawskich 2Odbiór klucza w REB II, ul. Boh. Warszawskich 2Oględziny w dniach od 16.07.2018r do 18.07.2018r.
ul. 3 Maja 14/5aOdbiór klucza w REB VI, ul. Szczęść Boże 1aOdbiór klucza w REB VI, ul. Szczęść Boże 1aOdbiór klucza w REB VI, ul. Szczęść Boże 1aOględziny w dniach od 16.07.2018r do 18.07.2018r.
ul. Bytomskich Strzelców 39a/4Odbiór klucza w REB VI, ul. Szczęść Boże 1aOdbiór klucza w REB VI, ul. Szczęść Boże 1aOdbiór klucza w REB VI, ul. Szczęść Boże 1aOględziny w dniach od 16.07.2018r do 18.07.2018r.
ul. Damrota 45/1112.00-12.30 i 15.00-15.3012.00 - 12.3012.00 - 12.30Oględziny w dniach od 16.07.2018r do 18.07.2018r.
ul. Ofiar Katynia 70/3Odbiór klucza w REB VI, ul. Szczęść Boże 1aOdbiór klucza w REB VI, ul. Szczęść Boże 1aOdbiór klucza w REB VI, ul. Szczęść Boże 1aOględziny w dniach od 16.07.2018r do 18.07.2018r.

UWAGA!

OSOBA, KTÓRA NIE POBIERZE DRUKU „WSKAZANIE DO OGLĄDANIA MIESZKAŃ” WYDAWANEGO PRZEZ DZIAŁ EKSPLOATACJI (W SIEDZIBIE ZBM-TBS. SP. z o.o., przy PLACU WARSZAWSKIM 10, II piętro, pokój 223) w dniach: poniedziałek od 7.00-17.00, wtorek od 7.00-15.00, środa od 7.00-12.00

NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA REFLEKTACJI NA WYBRANE MIESZKANIE.

 Zasady otrzymania mieszkania z zasobów Gminy Zabrze i oferty mieszkań

Jak znaleźć się na liście osób oczekujących na mieszkanie z zasobów gminy Zabrze?

 • Osoba ubiegająca się o mieszkanie z zasobów Gminy Zabrze winna pobrać z Urzędu Miejskiego w Zabrzu - Wydziału Zarządzania Nieruchomościami druk wniosku o przydział mieszkania, wypełnić go i złożyć do Gminy skąd otrzyma na wskazany adres korespondencyjny odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 • Pozytywnie rozpatrzony wniosek przez Urząd Miejski w Zabrzu - WZN powoduje ujęcie osoby ubiegającej się o przydział mieszkania na rozdzielnika osób oczekujących na mieszkanie z zasobów gminy pod kolejnym numerem (pozycją) oczekującego.
 • Umieszczenie na liście oczekujących upoważnia osobę do korzystania z ofert pustostanów mieszkań.

 Oglądanie i wybór mieszkania

 • Oferty z w/w mieszkaniami wywieszane są na tablicach informacyjnych, przy Dziale Eksploatacji (II PIĘTRO, POKÓJ 223) od poniedziałku do środy, a także na stronie internetowej https://zbm-tbs.zabrze.pl/wynajem/lokale-mieszkalne/lokale-do-zasiedlenia-z-zasobów-gminy oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu i tablicach informacyjnych Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.
 • Każda z zainteresowanych osób w wyznaczone dni tj. w każdy poniedziałek (7.00 do 17.00), wtorek (7.00 do 15.00), środę (7.00 do 12.00) sama wybiera mieszkania, ogląda, a następnie decyduje o reflektacji lub rezygnacji z oglądanych pustostanów na druku wydanym przez Dział Eksploatacji – ZBM-TBS Sp. z o.o. (II piętro, pokój 223) w celu oględzin mieszkań.
 • Decyzję o wyborze należy podjąć najpóźniej do czwartku (godz. 10:00), w tygodniu, w którym zostało wydane wskazanie do oglądania mieszkań.
 • Wszystkie złożone reflektacje rozpatrywane są do końca danego tygodnia, w którym wydane zostały wskazania do oglądania mieszkań.
 • W sytuacji, gdy na jedno mieszkanie złożonych zostanie więcej niż jedna reflektacja, skierowanie do zawarcia umowy najmu otrzymuje osoba, której pozycja była najniższa wśród reflektujących.
   
 • Wyniki – lista osób skierowanych do zawarcia umów najmu jest udostępniana do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych przy Dziale Eksploatacji (pokój 223) w każdy poniedziałek po minionym tygodniu, w którym dokonywano oględzin mieszkań.

 

Biuletyn informacji publicznej