Wynajem lokali mieszkalnych

Przetargi z zasobów ZBM - TBS Sp. z o.o.

Aby wziąć udział w przetargu na wysokość stawki czynszowej mieszkań z zasobów ZBM – TBS Sp. z o.o. należy spełnić jednocześnie poniższe warunki, a mianowicie:

  • być mieszkańcem Zabrza,
  • nie mieć tytułu prawnego (najem, własność) do innego lokalu,
  • legitymować się dochodami w wysokości co najmniej najniżej krajowej miesięcznie,

Przetargi z zasobów Gminy Zabrze

Aby wziąć udział w przetargu na wysokość stawki czynszowej mieszkań z zasobów Gminy Zabrze należy spełnić poniższe warunki:

  • posiadać zaświadczenie o stałym zameldowaniu w mieście Zabrzu lub o zatrudnieniu z ostatnich 5 lat w przypadku braku stałego zameldowania na terenie miasta Zabrze.
  • posiadać zaświadczenie zarządcy potwierdzające, iż osoba przystępująca do licytacji i jej współmałżonek nie posiadają tytułu prawnego do mieszkania, w którym obecnie zamieszkują,
  • w przypadku zamieszkiwania osoby przystępującej do licytacji w zasobach Gminy Zabrze - potwierdzenie o nie zaleganiu z tytułu czynszu i innych opłat.

Osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy nie mogą przystąpić do licytacji.

Jeżeli spełniacie Państwo powyższe warunki i chcecie wziąć udział w licytacjach zapraszamy z dowodem osobistym i niezbędnymi zaświadczeniami do naszej siedziby przy Placu Warszawskim 10, do Działu Eksploatacji, pokój 223 w celu dopełnienia reszty formalności i wpłaty wadium. 

Ogłoszenia - ZBM-TBS Sp. z o.o

Ogłoszenia - Gmina Zabrze

Nie znaleziono aktualności w wybranej kategorii.

Biuletyn informacji publicznej