Zamiany lokali mieszkalnych za pokryciem długu

Informacji na temat niżej wymienionych lokali do zamiany za pokryciem długu udziela Dział Windykacji ZBM - TBS Sp. z o.o, Pl. Warszawski 10, pokój 216-218.

Oferty mieszkań do zamiany za pokryciem długu

Nie znaleziono ogłoszeń wg podanych kryteriów wyszukiwania.

Informujemy jednocześnie, iż zarówno książka zamian jak i tablica na ogłoszenia zamian mieszkań dostępna jest dla zainteresowanych w Urzędzie Miejskim – Wydział Zarządzania Mieniem w Zabrzu przy ul. Powstańców Ślaskich 5-7 (IV piętro, pokój 417).

Jak zamienić mieszkanie

Jedną z form wymiany mieszkania na inne jest dobrowolna zamiana mieszkań z zainteresowanym zamianą kontrahentem, którego poszukujemy sami.

Pomocna jest w tej sytuacji książka zamian oraz tablica ogłoszeniowa z ofertami zamian mieszkań, dostępna w tut. Zarządzie – Dział Eksploatacji (II piętro, pokój 223 ) lub w Urzędzie Miejskim – Wydział Zarządzania Mieniem (IV piętro, pokój 417).

W książkach zamian znajdują się oferty osób zainteresowanych zamianą i każdy może wpisać nieodpłatnie swoją ofertę.

O zamianę mieszkania można również starać się w Gminie poprzez wypełnienie i złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Miejskiem –

Wydział Zarządzania Mieniem, w sytuacji gdy wnioskujący:

  • nie jest w stanie ponosić kosztów utrzymania aktualnie zajmowanego lokalu i wnioskuje o jego zamianę na lokal mniejszy, bądź o gorszym wyposażeniu technicznym,
  • gdy najemca lub członek jego rodziny są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnego poruszania się.

Jak postępujemy w przypadku dobrowolnej zamiany mieszkań?

Każda ze stron zamiany pobiera druk wniosku o dobrowolną zamianę mieszkań bezpośrednio w administracji zarządzającej budynkiem, w którym posiadamy lokal mieszkalny będący przedmiotem zamiany lub w siedzibie ZBM-TBS Sp. z o.o.- Dział Eksploatacji, pokój 223, II piętro .
Obie strony wypełniają druk zgodnie z treścią w nim zawartą, potwierdzają dane dotyczące najmu lokalu w swojej administracji oraz dane dotyczące osób zameldowanych w zamienianym mieszkaniu w Urzędzie Miejskim – Wydział Spraw Obywatelskich, sala obsługi interesantów przy ul. Wolności 286 w Zabrzu.

Do wniosków obie strony dołączają umowę najmu aktualnie zajmowanego mieszkania oraz do wglądu dowód osobisty wnioskodawcy i współmałżonka wnioskodawcy w przypadku małżeństwa.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dobrowolną zamianę mieszkań jest:

  • posiadanie przez obie strony zamiany tytułu prawnego do zamienianego lokalu mieszkalnego,
  • brak zaległości z tytułu czynszu i opłat za media
  • minimum 5m2 powierzchni mieszkalnej (czyli powierzchni pokoju lub sumy powierzchni pokoi) po zamianie mieszkań dla każdej z osób.

Uwaga!

W przypadku gdy przedmiotem zamiany są mieszkania zarządzane przez różnych zarządców, bądź z różnych miast, konieczne jest pobranie dwóch kompletów wniosków u każdego zarządcy i złożenie po jednym komplecie u każdego z nich, celem uzyskania u jednego zarządcy wstępnej zgody, a u drugiego finalnej.

 

 

Biuletyn informacji publicznej