Wynajem lokali mieszkalnych

Przetargi z zasobów ZBM - TBS Sp. z o.o.

Aby wziąć udział w przetargu na wysokość stawki czynszowej mieszkań z zasobów ZBM – TBS Sp. z o.o. należy spełnić jednocześnie poniższe warunki, a mianowicie:

  • być mieszkańcem Zabrza,
  • nie mieć tytułu prawnego (najem, własność) do innego lokalu,
  • legitymować się dochodami w wysokości co najmniej 2.000 zł brutto miesięcznie,

Osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy nie mogą przystąpić do licytacji.

Jeżeli spełniacie Państwo powyższe warunki i chcecie wziąć udział w licytacjach zapraszamy z dowodem osobistym i niezbędnymi zaświadczeniami do naszej siedziby przy Placu Warszawskim 10, do Działu Eksploatacji, pokój 223 w celu dopełnienia reszty formalności i wpłaty wadium. 

Ogłoszenia - ZBM-TBS Sp. z o.o

Biuletyn informacji publicznej