Ogłoszenia

PRZETARG

PRZETARG

               Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg on line w formie wideokonferencji na licytację stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki oraz II termin przetargu on line dla lokali mieszkalnych, które nie zostaną wynajęte w drodze I przetargu on line.

Dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych

II przetarg on line odbędzie się w dniu 24.11.2020r.

Stawkę wywoławczą dla lokalu mieszkalnego w II przetargu on line ustalono w wysokości 6,90 zł za 1 m²  wysokość postąpienia 0,50 zł za 1m2.

 

ul. Siedleckiego 1/11 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 55,57 m² składające się z  2 pokoi – 15,77 m², 15,66 m², kuchni 24,14 m², WC na kl. schodowej. Wyposażone w instalację wod-kan, elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania ogrzewania c.o. gazowego po dobudowaniu dwóch przewodów: wentylacyjnego i spalinowego lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie klatki schodowej.

               Wadium 4 602,00 zł                licytacja on line rozpocznie się o godzinie 1000

                                                        (lokal można oglądać w dniu 20.11.2020r. w godz. 900 do 945)

 

Uwaga!

Wszystkie osoby biorące udział w oględzinach mieszkań  muszą być wyposażone w środki ochrony tj. maseczki lub przyłbice, a także rękawiczki ochronne.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ON LINE, które należy spełnić jednocześnie:

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki

- przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w przetargu na adres: eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl do dnia 23.11.2020r. do godz. 1300.

               Uczestnik przetargu on line powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego.

Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/9015/5315/7427/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASB_ZBM-TBS_SP._Z_O.O_MARZEC_2019.pdf w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu on line            w formie wideokonferencji .

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB Nr 6 pod numerem telefonu (32) 272 42 05.

Uczestnicy przetargu on line powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument (dowód osobisty lub paszport), celem okazania do potwierdzenia tożsamości.

Wadium złożone przez wygrywającego przetarg on line nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg on line zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu on line, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu on line.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu on line.

Przystępujący do przetargu on line przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator przetargu on line zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej