Ogłoszenia

Przetarg online - lokale mieszkalne.

 

               Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg online w formie wideokonferencji na licytację stawki czynszu wolnego lokalu mieszkalnego – do remontu we własnym zakresie - będącego własnością Spółki oraz II termin przetargu online jeżeli nie zostanie on wynajęty w drodze I przetargu online.

 

I  przetarg online odbędzie się w dniu 22.06.2021r.

II przetarg online odbędzie się w dniu 29.06.2021r.

 

Stawkę wywoławczą dla lokali mieszkalnych w I i w II przetargu online ustalono w  wysokości 6,90 zł/m2,  wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł za 1m2.  

 

1.    ul. Kołłątaja 5/11 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 33,37m² składające się z pokoju      z aneksem kuchennym –19,87m², przedpokoju 8,10m², łazienki 5,40m². Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną, ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania ogrzewania c.o. etażowego węglowego po dobudowaniu dwóch przewodów: dymowego i wentylacyjnego na zewnętrznej ścianie budynku lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie klatki schodowej.

Wadium 2 764,00 zł                                                        licytacja rozpocznie się o godzinie 1000

  (lokal można oglądać w dniu 14.06.2021r. w godz. 1115 do 1215)

 

2.   ul. Krakusa 26/10 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,36m² składające się z pokoju –17,65m², kuchni 15,18m², przedpokoju 2,69m², łazienki 1,84m². Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną, gazową (w budynku), ogrzewanie elektryczne.

Wadium 3 094,00 zł                                             licytacja rozpocznie się o godzinie 1030

        (lokal można oglądać w dniu 14.06.2021r. w godz. 1300 do 1400)

 

3.  ul. Skłodowskiej – Curie 2/11 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 59,07m² składające się z 3 pokoi –12,08m², 13,87m², 15,34m², kuchni 15,62m², przedpokoju 2,16m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną, ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania ogrzewania c.o. etażowego węglowego po dobudowaniu dwóch przewodów: dymowego i wentylacyjnego przez strych ponad dach lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie klatki schodowej.

 Wadium 4 891,00 zł                                            licytacja rozpocznie się o godzinie 1100

       (lokal można oglądać w dniu 14.06.2021r. w godz. 900 do 1000)

 

4. ul. Skłodowskiej – Curie 5/9 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,70m² składające się z pokoju –17,60m², kuchni 19,20m², pom. gospodarczego, WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną, ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania ogrzewania c.o. etażowego węglowego po dobudowaniu dwóch przewodów: dymowego i wentylacyjnego przez strych ponad dach lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie klatki schodowej.

Wadium 3 950,00 zł                                               licytacja rozpocznie się o godzinie 1130

        (lokal można oglądać w dniu 14.06.2021r. w godz. 1000 do 1100)

 

Uwaga!

Wszystkie osoby biorące udział w oględzinach mieszkań  muszą być wyposażone w środki ochrony tj. maseczki i rękawiczki ochronne.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ON LINE, które należy spełnić jednocześnie:

 

- przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w przetargu na adres:
wyślij wiadomość

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość do dnia 21.06.2021r. do godz. 1300.

 

Jeżeli wyżej wymienione lokale mieszkalne nie zostaną wynajęte w drodze I przetargu online w dniu 22.06.2021r., II przetarg online odbędzie się w dniu 29.06.2021r. Godzina przeprowadzenia licytacji online zostanie podana w dniu 23.06.2021r. na stronie internetowej ZBM-TBS Sp. z o.o. pod adresem www.zbm-tbs.zabrze.pl w zakładce „Aktualności”.

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość  do dnia 28.06.2021r. do godz. 1300.

Uczestnik przetargu online powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego.

Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/4315/8763/7678/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOSCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASOB_ZBM-TBS_SP__Z_O.pdf w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu online w formie wideokonferencji .

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB Nr 6 pod numerem telefonu (32) 271 42 05.


Uczestnicy przetargu online powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument (dowód osobisty lub paszport), celem okazania do potwierdzenia tożsamości.

Wadium złożone przez wygrywającego przetarg online nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg online zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu online, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu online.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu online.

Przystępujący do przetargu online przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator przetargu online zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej