Ogłoszenia

Przetarg na lokale mieszkalne

               Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg online w formie wideokonferencji na licytację stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki oraz II termin przetargu online jeżeli nie zostaną one wynajęte w drodze I przetargu online.

 

II przetarg online odbędzie się w dniu 21.08.2023r.

 

Stawkę wywoławczą dla lokali mieszkalnych ustalono w wysokości 7,90 zł za 1m2 w I i II przetargu online,  wysokość postąpienia wynosi minimalnie 0,50 zł za 1m2.

 

1. ul. Krakusa 21/2 na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 41,20 m² składające się                      z 2 pokoi – 13,06m², 13,06m, kuchni 15,08m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie c.o. etażowe węglowe. Możliwość wykonania c.o. etażowego gazowego.

Wadium 3906,00 zł                                                  licytacja rozpocznie się o godz. 1000

     (lokal można oglądać w dniu 18.08.2023r. w godz. 1000 – 1030)

 

2. ul. Staszica 2/16 na III piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,36 m² składające się                   z 1 pokoju – 20,00m², kuchni 15,36m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalacje elektryczną, wod-kan., instalacja grzewcza do wykonania. Wykonanie instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy   PN-EN 303-5:2012, lub ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie ADM.

Wadium 3353,00 zł                                                                          licytacja rozpocznie się o godz. 1030

      (lokal można oglądać w dniu 18.08.2023r. w godz. 900 – 930)

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ON LINE, które należy spełnić jednocześnie:

 

- przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w przetargu na adres:
wyślij wiadomość

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki

 

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość  do dnia 18.08.2023r. do godz. 1300.

Uczestnik przetargu online powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego.

Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/4315/8763/7678/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOSCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASOB_ZBM-TBS_SP__Z_O.pdf w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu online w formie wideokonferencji .

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB Nr 6 pod numerem telefonu (32) 271 42 05.

Uczestnicy przetargu online powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument (dowód osobisty lub paszport), celem okazania do potwierdzenia tożsamości.

Wadium złożone przez wygrywającego przetarg online nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg online zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu online, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu online.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu online.

Przystępujący do przetargu online przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator przetargu online zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej