Ogłoszenia

Przetarg - lokale mieszkalne do remontu

                Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg online w formie wideokonferencji na licytację stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki oraz II termin przetargu online jeżeli nie zostaną one wynajęte w drodze I przetargu online.

 

II przetarg online odbędzie się w dniu 11.07.2023r.

 

Stawkę wywoławczą ustalono w wysokości 7,90 zł/m2, wysokość postąpienia wynosi minimalnie 0,50 zł za 1m2.

 

1.ul. Dąbrowskiego 17/6 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,40 m² składające się z 1 pokoju – 14,03 m², kuchni 23,37 m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalacje elektryczną, wod-kan., gaz, instalacja grzewcza do wykonania. Możliwość podłączenia kotła c.o. gazowego po dobudowaniu przewodów: wentylacyjnego i spalinowego po zewnętrznej ścianie budynku, ewentualnie wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie ADM.

EU=50,98kWh, EK=56,09kWh, EP=168,26kWh, ECO2=0,02tCO2, Uoze=0,00%

Wadium 3546,00 zł                                                                         licytacja rozpocznie się o godz. 1000

       (lokal można oglądać w dniu 05.07.2023r. w godz. 1230 – 1300)

 

2. ul. Krakusa 26/14 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,29m² składające się z 2 pokoi – 20,53m², 11,80m, kuchni 10,35m², przedpokoju 2,93m², WC 0,84m², pom. inne 0,84m². Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, gazową, instalacja grzewcza do wykonania. Możliwość wykonania ogrzewania c.o. etażowego gazowego z zamkniętą komorą spalania. Podłączenie kotła c.o. gazowego po dobudowaniu dwóch przewodów kominowych: spalinowego i wentylacyjnego.

Wadium 4484,00 zł                                                                        licytacja rozpocznie się o godz. 1100

        (lokal można oglądać w dniu 27.06.2023 r. w godz. 1330 – 1400)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ON LINE, które należy spełnić jednocześnie:

 

- przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w przetargu na adres:
wyślij wiadomość

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki

                Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość  do dnia 10.07.2023r. do godz. 1300.

Uczestnik przetargu online powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego.

Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/4315/8763/7678/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOSCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASOB_ZBM-TBS_SP__Z_O.pdf w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu online w formie wideokonferencji .

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB Nr 6 pod numerem telefonu (32) 271 42 05.

Uczestnicy przetargu online powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument (dowód osobisty lub paszport), celem okazania do potwierdzenia tożsamości.

Wadium złożone przez wygrywającego przetarg online nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg online zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu online, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu online.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu online.

Przystępujący do przetargu online przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator przetargu online zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej