Ogłoszenia

MIESZKANIA DO REMONTU


Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny I przetarg na licytację stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki oraz II termin przetargu dla lokali mieszkalnych, które nie zostaną wynajęte w drodze I przetargu.

Dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych
I przetarg
odbędzie się w dniu 4.04.2019 r. o godz. 10:00
II przetarg
odbędzie się w dniu 11.04.2019r. o godz. 12:00

1. ul. Dąbrowskiego 17/6 na I piętrze.Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,40m² składające się z 1 pokoju – 14,03m², kuchni 23,37m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację elektryczną, wod - kan, gaz, ogrzewanie piecowe, możliwość podłączenia kotła c.o. 5 klasy na paliwo stałe po dobudowaniu przewodu wentylacyjnego lub podłączenia kotła c. o. gazowego po dobudowaniu przewodów – wentylacyjnego i spalinowego po zewnętrznej ścianie budynku, ewentualnie wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej.

Wadium 2 783,00 zł (lokal można oglądać w dniu 26.03.2018r. w godz. od 11.00 do 11.30)

2. ul. Krakusa 25/11 na II piętrze.Mieszkanie o powierzchni użytkowej 42,99 m² składające się z 2 pokoi – 5,56 m², 19,28 m², kuchni 10,51m², przedpokoju 2,71m², łazienki 4,08 m², WC 0,85 m². Wyposażone w instalację elektryczną, wod-kan, gaz, ogrzewanie: możliwość podłączenia kotła c.o. 5 klasy na paliwo stałe, lub podłączenia kotła c. o. dwufunkcyjnego gazowego, ewentualnie wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej.

Wadium 3 199,00 zł (lokal można oglądać w dniu 26.03.2019 r. w godz. od 9:00 do 9:30)

3. ul. M.C. Skłodowskiej 5/5 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,30 m² składające się z 2 pokoi – 12,08 m², 8,82 m², kuchni 8,91 m², przedpokoju 6,73 m², łazienki 6,81 m², komórki 1,95 m². Wyposażone w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie: możliwość podłączenia kotła c. o. 5 klasy na paliwo stałe po dobudowaniu przewodu wentylacyjnego i dymowego po zewnętrznej ścianie budynku, ewentualnie wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej.

Wadium 3 371,00 zł (lokal można oglądać w dniu 26.03.2019 r. w godz. od 10:30 do 11:00)

4. ul. Stalmacha 16/14 na III piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 108,20 m² składające się z 5 pokoi – 19,36 m², 20,47 m², 14,82 m², 5,13 m², 5,20 m², kuchni 19,36 m², przedpokoju 18,81 m², łazienki 5,05 m². Wyposażone w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie: możliwość podłączenia kotła c.o. 5 klasy na paliwo stałe po dobudowaniu przewodu wentylacyjnego i dymowego z mieszkania lub podłączenia instalacji gazowej do lokalu po dobudowaniu przewodów i podłączenie kotła c.o. gazowego, ewentualnie wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej.

Wadium 8 051,00 zł (lokal można oglądać w dniu 26.03.2019 r. w godz. od 9:30 do 10:00)

5. ul. Staszica 2/14 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,61 m² składające się z 2 pokoi – 16,21m², 14,29 m², kuchni 6,11 m², przedpokoju 4,55 m², łazienki 4,45 m². Wyposażone w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie piecowe – typu „kominek”, możliwość podłączenia kotła c.o. 5 klasy na paliwo stałe po dobudowaniu przewodu wentylacyjnego i dymowego z mieszkania ponad dach przez strych, ewentualnie wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej.

Wadium 3 394,00 zł (lokal można oglądać w dniu 26.03.2019 r. w godz. od 10:00 do 10:30)

Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, dowód wniesienia wadium oraz pisemne oświadczenia (druki do wypełnienia w pokoju 223, II piętro), że uczestnicy postępowania zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń należy złożyć w pokoju 223, II piętro do dnia 3.04.2019 r. do godz. 14:00.Wadium należy wpłacić do dnia 3.04.2019 r. do godziny 13:00 w kasie ZBM-TBS Sp. z o.o. 41- 800 Zabrze, Plac Warszawski 10 (pokój 220, II piętro).

Dla lokali mieszkalnych, które nie zostały wynajęte w drodze I przetargu w dniu 4.04.2019r., II przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2019r. o godz. 12:00. Lokale można będzie oglądać w dniu 8.04.2019r. w godz. od 9:00 do 9:30.

Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, dowód wniesienia wadium oraz pisemne oświadczenia (druki do wypełnienia w pokoju 223, II piętro), że uczestnicy postępowania zapoznali się z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń należy złożyć w pokoju 223, II piętro do dnia 10.04.2019r. do godz. 14:00. Wadium należy wpłacić do dnia 10.04.2019r. do godziny 13:00 w kasie ZBM-TBS Sp. z o.o., Zabrze, Plac Warszawski 10 (pokój 220, II piętro).

Przetargi odbywają się w salce konferencyjnej ZBM-TBS Sp. z o.o., 41-800 Zabrze pl. Warszawski 10 (pokój 311,III piętro). Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu.

Przystępujący do przetargu przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Stawkę wyjściową dla lokali mieszkalnych w I i II przetargu ustalono w wysokości 6,20 zł za 1 m², natomiast wysokość postąpienia 0,50 zł za 1m2. W przetargu mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy Gminy Miejskiej Zabrze. Dopuszcza się osoby nie będące mieszkańcami Zabrza, ale świadczące pracę dla Gminy Miasta Zabrze.Przystępujący do przetargu muszą złożyć pisemne oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, w którym są obecnie zameldowani lub zamieszkują wraz z zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę o wysokości osiągniętych średnich dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw. W przetargu mogą też uczestniczyć inne osoby, o których mowa w regulaminie przetargu. Uczestnik przetargu powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego. Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: www.zbm-tbs.zabrze.pl oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną lokalu w administracji przy Pl. Warszawskim 10 (pokój 207, II piętro) w Zabrzu tel. (32) 271 42 05. Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie w kasie przedsiębiorstwa wadium za każdy lokal, do licytacji którego przystępuje oferent. Wadium złożone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu. Lokal mieszkalny, który nie zostanie wynajęty w trakcie II przetargu trafi na listę lokali do negocjacji na stawkę czynszu wolnego lokali mieszkalnych, która zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ogloszenie_na_stawke_czynszu_wolnego_MARZEC_-__2019__PRZETARG.pdf


Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej