Ogłoszenia

LICYTACJA STAWKI CZYNSZOWEJ

               Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg online w formie wideokonferencji na licytację stawki czynszu wolnego lokalu mieszkalnego – do remontu we własnym zakresie - będącego własnością Spółki oraz II termin przetargu online jeżeli nie zostanie on wynajęty w drodze I przetargu online.

 

I  przetarg online odbędzie się w dniu 26.01.2021r.

II przetarg online odbędzie się w dniu 02.02.2021r.

 

Stawkę wywoławczą dla lokali mieszkalnych w I i w II przetargu online ustalono w  wysokości 9,00 zł za 1m2 dla lokali z pozycji 1,2 i 3 oraz 6,90 zł za 1 m² dla lokalu z pozycji 4, wysokość postąpienia 0,50 zł za 1m2 dla wszystkich lokali.  

  1. 1.      ul. Krakusa 16/2 na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 40,50 m² składające się z 2 pokoi – 6,50 m², 23,70 m², kuchni 4,50 m², przedpokoju 2,80 m², łazienki 3,00 m². Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną, gazową (instalacja gazowa zostanie wykonana na koszt Spółki), ogrzewanie c.o. i c.w.u. z nitki ciepłowniczej.

Wadium 4 374,00 zł                           licytacja rozpocznie się o godzinie 1000

                                                              lokal można oglądać w dniu 19.01.2021r. w godz. 900 do 1000

  1. ul. Krakusa 16/3 na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 40,28 m² składające się z pokoju – 22,40 m², kuchni 12,18 m², przedpokoju 2,40 m², łazienki 3,30 m². Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną, gazową (instalacja gazowa zostanie wykonana na koszt Spółki), ogrzewanie c.o. i c.w.u. z nitki ciepłowniczej.

Wadium 4 351,00 zł                           licytacja rozpocznie się o godzinie 1030

                                                            lokal można oglądać w dniu 19.01.2021r. w godz. 900 do 1000

  1. ul. Krakusa 16/8 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,11 m² składające się z pokoju – 29,91 m², kuchni 9,60 m², przedpokoju 4,90 m², łazienki 2,70 m². Wyposażone w instalację wod.-kan., elektryczną, gazową (instalacja gazowa zostanie wymieniona na koszt Spółki), ogrzewanie c.o. i c.w.u. z nitki ciepłowniczej.

Wadium 5 088,00 zł                           licytacja rozpocznie się o godzinie 1100

                                                            lokal można oglądać w dniu 19.01.2021r. w godz. 900 do 1000

  1. ul. Londzina 5/6 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 55,21 m² składające się z pokoju – 23,77 m², kuchni 25,12 m², spiżarka 6,32 m², WC na kl. schodowej, możliwość legalizacji łazienki. Wyposażone w instalację wod-kan, elektryczną, ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania ogrzewania c.o. etażowego węglowego po dobudowaniu dwóch przewodów: wentylacyjnego i dymowego lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie klatki schodowej.

Wadium 4 572,00 zł                           licytacja rozpocznie się o godzinie 1130

                                                            (lokal można oglądać w dniu 19.01.2021r. w godz.1030 do 1130

Uwaga!

Wszystkie osoby biorące udział w oględzinach mieszkań  muszą być wyposażone w środki ochrony tj. maseczki lub przyłbice, a także rękawiczki ochronne.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ON LINE, które należy spełnić jednocześnie:

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki

- przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w przetargu na adres: eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl do dnia 25.01.2021r. do godz. 1300.

               Jeżeli wyżej wymienione lokale mieszkalne nie zostaną wynajęte w drodze I przetargu online w dniu 26.01.2021r., II przetarg online odbędzie się w dniu 02.02.2021r. Godzina przeprowadzenia licytacji online zostanie podana w dniu 27.01.2021r. na stronie internetowej ZBM-TBS Sp. z o.o. pod adresem www.zbm-tbs.zabrze.pl w zakładce „Aktualności”.

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl  do dnia 01.02.2021r. do godz. 1300.

Uczestnik przetargu online powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego.

Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/9015/5315/7427/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASB_ZBM-TBS_SP._Z_O.O_MARZEC_2019.pdf w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu online            w formie wideokonferencji .

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB Nr 6 pod numerem telefonu (32) 272 42 05.

Uczestnicy przetargu online powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument (dowód osobisty lub paszport), celem okazania do potwierdzenia tożsamości.

Wadium złożone przez wygrywającego przetarg online nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg online zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu online, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu online.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu online.

Przystępujący do przetargu online przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator przetargu online zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej