Ogłoszenia

LICYTACJA STAWKI CZYNSZOWEJ

O G Ł O S Z E N I E

 

            Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje wynajem lokalu mieszkalnego w drodze licytacji stawki czynszowej, w budynku prywatnym, zarządzanym przez ZBM - TBS Sp. z o.o.

 

     Mieszkania do wynajmu położone są w Zabrzu, przy ul. Św. Wawrzyńca 14.

 

1/ Mieszkanie pod nr 11 usytuowane na II piętrze, składające się z 1 pokoju o powierzchni 22,08m2   i kuchni o powierzchni 8,09m2, przedpokoju o powierzchni 2,80 m2 a także łazienki z WC  o powierzchni 2,79m2.

Powierzchnia ogólna – 35,76m2.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie etażowe elektryczne do sprawdzenia.

 

Stawka wywoławcza 7,90zł za 1 m2, minimalne postąpienie 0,50zł za 1m2 powierzchni mieszkania.

           

Przyszły najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia remontu i uzupełnienia wyposażenia technicznego lokalu mieszkalnego, zgodnie z zakresem robót wytyczonych w umowie o remont. Remont mieszkania należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie w zamian za zwolnienie z czynszu (bez opłat za media) przez okres 4-ech miesięcy. Po tym terminie przyszły najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za czynsz zgodnie z wynikiem licytacji oraz opłaty za media.

Po zakończeniu robót remontowych i ich protokolarnym odbiorze przez Rejon Eksploatacji Budynków Nr VI z siedzibą, przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu (II piętro, pokój 207), w miejsce umowy o remont zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony.

Warunkiem jej podpisania będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2.000zł. Kaucja podlegać będzie zwrotowi w przypadku wyprowadzenia się najemcy z mieszkania lub zostanie zatrzymana przez Właściciela nieruchomości w przypadku stwierdzenia dewastacji mieszkania lub zaległości z tytułu czynszu i pozostałych opłat.

 

            Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowego mieszkania winny złożyć w Dziale Eksploatacji, przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu (II piętro, pokój 223) pisemną chęć przydzielenia mieszkania, a także przedłożyć zaświadczenie o dochodach za okres 3-ch ostatnich miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku.

            Ponadto osoby składające wniosek o przydział mieszkania winny dostarczyć potwierdzenie o nie zaleganiu za czynsz i media w aktualnym miejscu zamieszkania. Do licytacji nie zostaną dopuszczone osoby posiadające zadłużenie.

 

Oględzin mieszkania i zapoznanie się z jego stanem technicznym można dokonać zgłaszając się po klucze do Rejonu Eksploatacji Budynków Nr VI, przy Placu Warszawskim 10 (II piętro, pokój 207) w Zabrzu,            w godzinach od 700 do 1300, od poniedziałku do piątku, tel. kontaktowy (32) 271 42 05.

            Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych             – Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy Pl. Warszawskim 10, pokój 223,  II piętro, w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek 700 – 1500 lub telefonicznie pod nr telef. (32) 3733 933.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej