Ogłoszenia

Licytacja stawki czynszowej

                Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg online w formie wideokonferencji na licytację stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki oraz II termin przetargu online jeżeli nie zostaną one wynajęte w drodze I przetargu online.

 

I  przetarg online odbędzie się w dniu 05.12.2023r.

II przetarg online odbędzie się w dniu 12.12.2023r.

 

Stawkę wywoławczą dla lokali mieszkalnych ustalono w wysokości 9,50 zł za 1 m2 dla lokalu nr 1, dla pozostałych lokali – 7,90 zł za 1m2 w I i II przetargu online,  wysokość postąpienia dla wszystkich lokali wynosi minimalnie 0,50 zł za 1m2.

 

1. ul. Bytomska 3a/8 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 51,33m² składające się                   z 2 pokoi – 13,83m², 13,98m², kuchni – 15,25m², przedpokoju – 5,87m², łazienki - 2,40m². Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie c.o., c.w. z nitki ciepłowniczej

Wadium 5 852,00 zł                                                                             licytacja rozpocznie się o godz. 1000

           (lokal można oglądać w dniu 21.11.2023 w godz. 1230 – 1300)

 

2. ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/10 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,90m² składające się z pokoju – 18,19m², kuchni - 10,04m², przedpokoju – 1,70m², łazienki – 4,35m², komórki – 9,67m², pom. inne – 1,95m². Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, instalacja grzewcza do wykonania.               Wykonanie instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny                  z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012,                            lub ogrzewania elektrycznego.

Wadium 4 352,00 zł                                                          licytacja rozpocznie się o godz. 1030

          (lokal można oglądać w dniu 21.11.2023 r. w godz.1000-1030)

 

3. ul. Londzina 6/3 na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 43,60m² składające się z 2 pokoi – 15,00m², 15,00m², kuchni – 13,60m², łazienki – do legalizacji. Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe węglowe. Możliwość wykonania c.o. na gaz (według posiadanej opinii kominiarskiej).

Wadium 4 134,00 zł                                                                             licytacja rozpocznie się o godz. 1100

           (lokal można oglądać w dniu 21.11.2023 w godz. 1045 – 1115)

 

4. ul. Londzina 6/5 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 43,68m² składające się z 2 pokoi – 11,73m², 13,15m², kuchni - 12,81m², przedpokoju – 3,61m², łazienki – 2,38m². Wyposażone w instalację           wod.- kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie c.o. etażowe węglowe. Możliwość wykonania c.o. na gaz (według posiadanej opinii kominiarskiej).

Wadium 4 141,00 zł                                                                             licytacja rozpocznie się o godz. 1130

         (lokal można oglądać w dniu 21.11.2023r. w godz. 1045 – 1115)

 

5. ul. Staszica 13/5 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 27,05m² składające się z 2 pokoi – 11,93m², 4,04m², kuchni – 6,77m², przedpokoju – 4,31m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, instalacja grzewcza do wykonania. Wykonanie instalacji grzewczej: ogrzewania                   węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012 (według posiadanej opinii kominiarskiej), lub ogrzewania          elektrycznego.

Wadium 2 565,00 zł                                                                             licytacja rozpocznie się o godz. 1200

         (lokal można oglądać w dniu 21.11.2023 r. w godz. 1130 – 1200)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ON LINE, które należy spełnić jednocześnie:

 

- przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w przetargu na adres:
wyślij wiadomość

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki

Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość  do dnia 04.12.2023r. do godz. 1300.

 

Jeżeli wyżej wymienione lokale mieszkalne nie zostaną wynajęte w drodze I przetargu online w dniu 05.12.2023r., II przetarg online odbędzie się w dniu 12.12.2023r. Godzina przeprowadzenia licytacji online zostanie podana w dniu 06.12.2023r. na stronie internetowej ZBM-TBS Sp. z o.o. pod adresem www.zbm-tbs.zabrze.pl w zakładce „Aktualności”.

                Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość  do dnia 11.12.2023r. do godz. 1300.

Uczestnik przetargu online powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego.

Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/4315/8763/7678/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOSCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASOB_ZBM-TBS_SP__Z_O.pdf w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu online w formie wideokonferencji .

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB Nr 6 pod numerem telefonu (32) 271 42 05.

Uczestnicy przetargu online powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument (dowód osobisty lub paszport), celem okazania do potwierdzenia tożsamości.

Wadium złożone przez wygrywającego przetarg online nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg online zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu online, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu online.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu online.

Przystępujący do przetargu online przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator przetargu online zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej