Ogłoszenia

LICYTACJA STAWKI CZYNSZOWEJ

LICYTACJA STAWKI CZYNSZOWEJ

               Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg na licytację stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki oraz II termin przetargu dla lokali mieszkalnych, które nie zostaną wynajęte w drodze I przetargu.

Dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych

I przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r. o godz. 10.00

II przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2020r. o godz. 10.00

Stawkę wywoławczą dla lokali mieszkalnych w I i II przetargu ustalono w wysokości 9,00 zł za 1m2 dla pozycji 1, 2 i 3 oraz 6,90 zł za 1 m² dla pozycji 4 i 5 natomiast wysokość postąpienia 0,50 zł za 1m2.

1.      ul. Krakusa 6/5  - na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 51,30m² składające się z 2 pokoi  – 13,95 m² i 13,69m², kuchni – 18,53  m², przedpokoju - 3,12m², łazienki - 2,01m². Mieszkanie wyposażone w instalacje wod. - kan., gazową i elektryczną. Ogrzewanie i ciepła woda z nitki ciepłowniczej ZPEC.

Wadium                - 5.540 zł              (lokal można oglądać w dniu 17.02.2020r. w godz. od 9.30 do 10.00)

2.      ul. Bytomska 3b/5 – na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 50,59m² składające się z 2 pokoi: - 19,24m², 13,57m², kuchni – 13,53m², przedpokoju – 2,20m² i łazienki – 2,05m². Mieszkanie wyposażone w instalacje wod. - kan., gazową i elektryczną. Ogrzewanie i ciepła woda z nitki ciepłowniczej ZPEC

Wadium                - 5.464 zł              (lokal można oglądać w dniu 17.02.2020r. w godz. od 9.00 do 9.30)

3.      ul. Bytomska 3b/11 – na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 55,70m²  składające się z 2 pokoi - 15,96m²,15,73m² , kuchni – 20,90m² i łazienki – 3,11m² . Mieszkanie wyposażone w instalacje wod. - kan., gazową i elektryczną. Ogrzewanie i ciepła woda z nitki ciepłowniczej ZPEC.

Wadium                - 6.016 zł              (lokal można oglądać w dniu 17.02.2020r. w godz. od 9.00 do 9.30)

4.      ul. Krakusa 15/1 – na parterze. Mieszkanie o pow. użytkowej – 44,40 składające się z 2 pokoi - 12,63m², 12,63m², kuchni – 15,59m² i łazienki – 3,55m². Mieszkanie wyposażone jest w instalacje wod-kan., elektryczną, ogrzewanie c.o. etażowe zasilane kotłem na paliwo stałe. W lokalu brak gazu. Budynek wyposażony w instalację gazową. Jest możliwość doprowadzenia instalacji gazowej do mieszkania po uzyskaniu wymaganych zgód.

Wadium                - 3.676 zł              (lokal można oglądać w dniu 17.02.2020r. w godz. od 10.00 do 10.30)

5.      ul. Kołłątaja 5/8 –  na II piętrze. Mieszkanie o pow. użytkowej – 50,86m² składające się z 2 pokoi - 18,22m², 18,21m², kuchni – 14,43m² oraz łazienki wydzielonej z kuchni za pomocą płyt wymagającej legalizacji i ewentualnej przebudowy. Mieszkanie wyposażone w instalacje: wod-kan. i elektryczną. Brak gazu w budynku. Jest możliwość podłączenia grzejników elektrycznych (ogrzewania etażowego) po wymianie instalacji za zgodą zarządcy i na warunkach TAURON PE S.A. w miejsce obecnego c.o. zasilanego elektrycznie.

Wadium                - 4.211 zł               (lokal można oglądać w dniu 17.02.2020r. w godz. od 11.00 do 11.30)

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU, które należy spełnić jednocześnie:

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki o numerze 70 1240 4227 1111 0000 4847 9929.

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia (druki do wypełnienia w pokoju 223, II piętro), należy złożyć w pokoju 223, II piętro do dnia 26.02.2020 r. do godz. 14.00.

               Dla lokali mieszkalnych, które nie zostały wynajęte w drodze I przetargu w dniu 27.02.2020r., II przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2020r. o godz. 10.00. Lokale można będzie oglądać w dniu 28.02.2020r. w godz. od 9.00 do 9.30.

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia (druki do wypełnienia w pokoju 223, II piętro), należy złożyć w pokoju 223, II piętro do dnia 04.03.2020r. do godz. 14.00.

Uczestnik przetargu powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego. Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/9015/5315/7427/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASB_ZBM-TBS_SP._Z_O.O_MARZEC_2019.pdf oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną lokalu – w administracji przy Pl. Warszawskim 10 (pokój 207, II piętro) w Zabrzu tel. (32) 271 42 05.

Uczestnicy przetargu powinni na licytacji posiadać przy sobie dowód osobisty i dowód wpłaty wadium.

Wadium złożone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu.

Przystępujący do przetargu przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej