Ogłoszenia

Przetarg na lokale mieszkalne

                Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego                 Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny – usytuowany w Zabrzu przy ul. Sobieskiego 51/10, posadowiony na działce          nr 3423/22, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Z/00045428/6.

 

Lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu o powierzchni 102,93m2 jest lokalem dwupoziomowym, usytuowanym na III i IV piętrze budynku, składa się z 3 pokoi, z czego jeden z aneksem kuchennym, dwóch garderób i przedpokoi, dwóch łazienek i komórki. Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie z sieci miejskiej.

 

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń.

 

Cena wywoławcza nieruchomości to 727 000 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), minimalne postąpienie wynosi 5 000 zł, z tym, że w przypadku postąpień wyższych muszą być one zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych.

 

Wadium w postępowaniu wynosi 72 700 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) i musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy ZBM – TBS Sp. z o. o.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, wadium pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego zostało wpłacone.

 

Termin zawarcia umowy wyznacza się na 30 dni od daty wygrania postępowania przetargowego, a w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz ZBM – TBS Sp. z o.o.

 

Lokal można obejrzeć po uprzednim umówieniu się w Dziale Eksploatacji telefonicznie pod numerem (32) 37 33 932 lub (32) 37 33 933 lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki, Plac Warszawski 10 w Sali nr 307 (III piętro)  dnia 20.03.2024r. o godzinie 1000.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w postępowaniu winny wpłacić wadium na rachunek bankowy Spółki o numerze 70 1240 4227 1111 0000 4847 9929. Osoby przystępujące do przetargu winny mieć przy sobie w dniu postępowania dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

 

ZBM – TBS Sp. z o.o. zastrzega, że może odwołać postępowanie bez podania przyczyn.

 

 

20240124_142942.jpg 20240124_143101_1.jpg 20240124_143113.jpg 20240124_143134.jpg20240124_143343.jpg _dji_fly_20240203_145552_840_1706968697998_photo.jpg
Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej