Ogłoszenia

Licytacja stawki czynszowej

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje wynajem lokalu mieszkalnego w drodze licytacji stawki czynszowej, w budynku prywatnym, zarządzanym przez ZBM – TBS Sp. z o.o.

 

Mieszkania do wynajmu położone są w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 94

 

1/ Mieszkanie pod nr 2 usytuowane na parterze,składające się z 2 pokoi o powierzchni 12,04m2 i 10,46m2,kuchni o powierzchni 11,18m2 i łazienki z WC o powierzchni 2,32m2.

Powierzchnia ogólna – 36,00m2.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewane piecami węglowymi.

2/ Mieszkanie pod nr 6usytuowane na I piętrze, składające się z pokoju o powierzchni 23,25m2 i kuchni o powierzchni 13,95m2, WC na klatce schodowej.

Powierzchnia ogólna – 37,20m2

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewane piecami węglowymi.

 

Stawka wywoławcza 10,00zł za 1 m2, minimalne postąpienie 1,00zł za 1m2 powierzchni mieszkania.

 

Przyszły najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia remontu i uzupełnienia wyposażenia technicznego lokalu mieszkalnego, zgodnie z zakresem robót wytyczonych w umowie o remont. Remont mieszkania należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie w zamian za zwolnienie z czynszu (bez opłat za media) przez okres:

- 3.miesięcy w przypadku lokalu nr 1,

- 6. miesięcy w przypadku lokalu nr 2.

 

Po tym terminie przyszły najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za czynsz zgodnie z wynikiem licytacji oraz opłaty za media.

 

Po zakończeniu robót remontowych i ich protokolarnym odbiorze przez Rejon Eksploatacji Budynków nr VI, w miejsce umowy o remont zostanie zawarta umowa najmu na dwuletni okres próbny. Po tym czasie, jeżeli najemca będzie uiszczał opłaty za mieszkanie na bieżąco (przez cały okres trwania umowy) zostanie z nim zawarta umowa najmu na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy uwarunkowaną terminowym wywiązywaniem się z opłat za lokal mieszkalny.

 

Osoby zainteresowane wynajmem któregokolwiek z powyższych lokali mieszkalnych winny złożyć w Dziale Eksploatacji, przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu (II piętro, pokój 223) osobiście lub drogą mailową na adres: wyślij wiadomość pisemną chęć wzięcia udziału w licytacji stawki czynszowej mieszkania. Do wniosku załączyć należy:

- zaświadczenie o dochodach za okres trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku wystawione przez pracodawcę lub biuro księgowe w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,

- zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za obecnie zajmowany lokal mieszkalny przez okres sześciu miesięcy – wystawione przez zarządcę budynku

 

Do licytacji nie zostaną dopuszczone osoby posiadające zadłużenie i nie posiadające udokumentowanych dochodów.

 

Oględzin mieszkania i zapoznanie się z jego stanem technicznym można dokonać zgłaszając się po klucze do Rejonu Eksploatacji Budynków nr VI, przy Placu Warszawskim 10 (II piętro, pokój 207) w Zabrzu, w godzinach od 700 do 1300, od poniedziałku do piątku, tel. kontaktowy (32) 271 42 05.

Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy Pl. Warszawskim 10, pokój 223, II piętro, w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek 700 – 1500 lub telefonicznie pod nr telef. (32) 3733 932.

 

Termin negocjacji zostanie wyznaczony na konkretny wniosek, po dostarczeniu kompletu dokumentów.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej