Ogłoszenia

Licytacja stawki czynszowej

                Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg online w formie wideokonferencji na licytację stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki oraz II termin przetargu online jeżeli nie zostaną one wynajęte w drodze I przetargu online.

 

I  przetarg online odbędzie się w dniu 28.06.2022r.

II przetarg online odbędzie się w dniu 05.07.2022r.

 

Stawkę wywoławczą dla lokali mieszkalnych w I i II przetargu online ustalono w  wysokości 7,90 zł/m2, wysokość postąpienia wynosi minimalnie 0,50 zł za 1m2.  

 

1. ul. Dąbrowskiego 19/5 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 80,96m² składające się z 3 pokoi – 24,35m², 10,50m², 21,02m², 2 kuchni 9,60m², 12,63m², łazienki 2,08m², WC 0,78m². Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie c.o. etażowe węglowe. Możliwość wykonania ogrzewania c.o. etażowego gazowego po zaprojektowaniu i dobudowaniu dwóch przewodów kominowych - spalinowego oraz wentylacyjnego.

Wadium 7 675,00 zł                                                                 licytacja rozpocznie się o godz. 1000 

                                                              (lokal można oglądać w dniu 20.06.2022r. w godz. 1100 – 1145)

 

2. ul. Dąbrowskiego 25/1 na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 36,24m² składające się z pokoju – 18,50m², kuchni 8,92m², przedpokoju 3,73m², łazienki 2,55m², WC 1,19m², pom. gosp. 1,35m².               Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, instalacja grzewcza do wykonania: możliwość wykonania      ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012 lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji w mieszkaniu. W przyszłości możliwość przyłączenia do istniejącego lokalu drugiego lokalu składającego się z czterech pomieszczeń o powierzchni użytkowej 44,09m² wyposażonego w instalację wod.-kan, elektryczną, ogrzewanie piecowe.

Wadium 3 436,00 zł                                                                 licytacja rozpocznie się o godz. 1030          

                                                                (lokal można oglądać w dniu 20.06.2022r. w godz. 1000 – 1045)

 

3. ul. Kołłątaja 6/9 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,68m² składające się z pokoju – 23,00m², kuchni 14,68m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną,             ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012 lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji w mieszkaniu.

Wadium 3 573,00 zł                                                               licytacja rozpocznie się o godz. 1100 

                                                                   (lokal można oglądać w dniu 20.06.2022r. w godz. 900 – 945)

 

4. ul. Staszica 13/5 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 27,05m² składające się z 2 pokoi – 11,93m², 4,04m², kuchni 6,77m², przedpokoju 4,31m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację       wod.- kan., elektryczną, instalacja grzewcza do wykonania: możliwość wykonania ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012 lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji w mieszkaniu.

Wadium 2 565,00 zł                                                                 licytacja rozpocznie się o godz. 1130

                                                              (lokal można oglądać w dniu 20.06.2022r. w godz. 1300 – 1330)

 

5. ul. Zgody 1/4 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 36,00m² składające się z pokoju – 25,20m², kuchni 10,80m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012 lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji w mieszkaniu.

Wadium 3 413,00 zł                                                                 licytacja rozpocznie się o godz. 1200

                                                              (lokal można oglądać w dniu 20.06.2022r. w godz. 1200 – 1245)

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ON LINE, które należy spełnić jednocześnie:

 

- przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w przetargu na adres:
wyślij wiadomość

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki

                Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość  do dnia 27.06.2022r. do godz. 1300.

 

Jeżeli wyżej wymienione lokale mieszkalne nie zostaną wynajęte w drodze I przetargu online w dniu 28.06.2022r., II przetarg online odbędzie się w dniu 05.07.2022r. Godzina przeprowadzenia licytacji online zostanie podana w dniu 28.06.2022r. na stronie internetowej ZBM-TBS Sp. z o.o. pod adresem www.zbm-tbs.zabrze.pl w zakładce „Aktualności”.

                Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość  do dnia 04.05.2022r. do godz. 1300.

Uczestnik przetargu online powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego.

Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/4315/8763/7678/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOSCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASOB_ZBM-TBS_SP__Z_O.pdf w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu online w formie wideokonferencji .

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB Nr 6 pod numerem telefonu (32) 271 42 05.

Uczestnicy przetargu online powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument (dowód osobisty lub paszport), celem okazania do potwierdzenia tożsamości.

Wadium złożone przez wygrywającego przetarg online nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg online zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu online, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu online.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu online.

Przystępujący do przetargu online przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator przetargu online zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej