Ogłoszenia

LICYTACJA STAWKI CZYNSZOWEJ

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg na licytację stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki oraz II termin przetargu dla lokali mieszkalnych, które nie zostaną wynajęte w drodze I przetargu.
Dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych

I przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2020 r. o godz. 12.00
II przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2020 r. o godz. 12.00

Stawkę wywoławczą dla lokali mieszkalnych w I i II przetargu ustalono w wysokości 9,00 zł za 1m2 dla pozycji 1, 2, 3 i 4 oraz 6,90 zł za 1 m² dla pozycji 5 natomiast wysokość postąpienia 0,50 zł za 1m2.

1. ul. Bytomska 3b/4 na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 49,00 m² składające się z 2 pokoi – 17,20 m², 12,80 m², kuchni 13,10 m², przedpokoju 3,40 m², łazienki 2,50 m². Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan., gazową, centralnego ogrzewania z nitki ciepłowniczej i instalację ciepłej wody użytkowej z nitki ciepłowniczej.
Wadium 5 292,00 zł (lokal można oglądać w dniu 02.03.2020 r. w godz. od 9.00 do 9.30)

2. ul. Bytomska 3b/7 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,20 m² składające się z 2 pokoi – 14,78 m², 14,61 m², kuchni 18,68 m², przedpokoju 2,06 m², łazienki 3,07 m². Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan., gazową, centralnego ogrzewania z nitki ciepłowniczej i instalację ciepłej wody użytkowej z nitki ciepłowniczej.
Wadium 5 746,00 zł (lokal można oglądać w dniu 02.03.2020 r. w godz. od 9.00 do 9.30)

3. ul. Bytomska 3b/12 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 52,79 m2 składające się z 2 pokoi - 14,22 m2, 14,36 m², kuchni 19,44 m2, przedpokoju 2,64 m², łazienki z wc 2,13 m². Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan., gazową, centralnego ogrzewania z nitki ciepłowniczej i instalację ciepłej wody użytkowej z nitki ciepłowniczej.
Wadium 5 702,00 zł (lokal można oglądać w dniu 02.03.2020 r. w godz. od 9.00 do 9.30)

4. ul. Krakusa 6/8 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 51,30 m2 składające się z 2 pokoi – 13,95 m2, 13,69 m², kuchni 18,53 m2, przedpokoju 3,12 m², łazienki 2,01 m². Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan., gazową, centralnego ogrzewania z nitki ciepłowniczej i instalację ciepłej wody użytkowej z nitki ciepłowniczej.
Wadium 5 541,00 zł (lokal można oglądać w dniu 02.03.2020 r. w godz. od 9.30 do 10.00)

5. ul. Siedleckiego 1/10 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 51,90 m² składające się z 2 pokoi – 14,96 m², 13,97 m², kuchni 22,97 m², wc na klatce schodowej. Wyposażone w instalację: elektryczną, wod.-kan., gazową, ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania ogrzewania c.o. etażowego węglowego lub c.o. gazowego po dobudowaniu dwóch przewodów wentylacyjnego i dymowego lub wentylacyjnego i spalinowego lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie klatki schodowej.
Wadium 4 298,00 zł (lokal można oglądać w dniu 02.03.2020 r. w godz. 10.00 do 10.30)

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU, które należy spełnić jednocześnie:
- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,
- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,
- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,
- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki o numerze 70 1240 4227 1111 0000 4847 9929.
Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia (druki do wypełnienia w pokoju 223, II piętro), należy złożyć w pokoju 223, II piętro do dnia 06.03.2020 r. do godz. 14.00.
Dla lokali mieszkalnych, które nie zostały wynajęte w drodze I przetargu w dniu 09.03.2020r., II przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2020r. o godz. 12.00. Lokale można będzie oglądać w dniu 10.03.2020r. w godz. od 9.00 do 9.30.
Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia (druki do wypełnienia w pokoju 223, II piętro), należy złożyć w pokoju 223, II piętro do dnia 13.03.2020r. do godz. 14.00.
Uczestnik przetargu powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego. Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/9015/5315/7427/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASB_ZBM-TBS_SP._Z_O.O_MARZEC_2019.pdf oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną lokalu – w administracji przy Pl. Warszawskim 10 (pokój 207, II piętro) w Zabrzu tel. (32) 271 42 05.
Uczestnicy przetargu powinni na licytacji posiadać przy sobie dowód osobisty i dowód wpłaty wadium.
Wadium złożone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu.
Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Treść ogłoszenia w pliku: ogloszenie_przetarg_09.03.2020_i_16.03.2020.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej