Ogłoszenia

LICYTACJA STAWKI CZYNSZOWEJ

LICYTACJA STAWKI CZYNSZOWEJ

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg on line II termin w formie wideokonferencji na licytację stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki

dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych

II przetarg on line odbędzie się w dniu 13.07.2020r.

Stawkę wywoławczą dla lokali mieszkalnych w II przetargu on line ustalono w wysokości 6,90 zł za 1 m² natomiast wysokość postąpienia 0,50 zł za 1m2.

 

1. ul. Kołłątaja 6/6 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 43,56 m² składające się z 2 pokoi  –              21,12 m², 7,85 m2, kuchni 14,59 m², łazienka z wc do legalizacji. Wyposażone w instalację wod.-kan., i elektryczną, ogrzewanie piecowe. Możliwość podłączenia pieców grzewczych na paliwo stałe do istniejących przewodów kominowych lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie klatki schodowej.

               Wadium 3 607,00 zł                           licytacja on line rozpocznie się o godzinie 1000

                                                                  (lokal można oglądać w dniu 07.07.2020r. w godz. 945 do 1015)

Uwaga!

Wszystkie osoby biorące udział w oględzinach mieszkań  muszą być wyposażone w środki ochrony tj. maseczki lub przyłbice, a także rękawiczki ochronne.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ON LINE, które należy spełnić jednocześnie:

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki o numerze 70 1240 4227 1111 0000 4847 9929.

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl do dnia 03.07.2020r. do godz. 1300.

               Dla lokali mieszkalnych, które nie zostały wynajęte w drodze I przetargu on line w dniu 06.07.2020r.,                   II przetarg on line odbędzie się w dniu 13.07.2020r. Godziny przeprowadzenia licytacji on line zostaną podane w dniu 07.07.2020r. na stronie internetowej ZBM-TBS Sp. z o.o. pod adresem www.zbm-tbs.zabrze.pl w zakładce „Aktualności”.

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny eksploatacja@zbm-tbs.zabrze.pl  do dnia 10.07.2020r. do godz. 1300.

Uczestnik przetargu on line powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego.

Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej: https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/9015/5315/7427/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASB_ZBM-TBS_SP._Z_O.O_MARZEC_2019.pdf

w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu on line w formie wideokonferencji .

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB Nr 6 pod numerem telefonu (32) 272 42 05.

Uczestnicy przetargu on line powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument (dowód osobisty lub paszport), celem okazania do potwierdzenia tożsamości.

Wadium złożone przez wygrywającego przetarg on line nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg on line zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu on line, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu on line.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu on line.

Przystępujący do przetargu on line przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator przetargu on line zastrzega sobie3 prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej