Wynajem lokali mieszkalnych

Przetargi z zasobów Gminy Zabrze

Aby wziąć udział w przetargu na wysokość stawki czynszowej mieszkań z zasobów Gminy Zabrze należy spełnić poniższe warunki:

  • posiadać zaświadczenie o stałym zameldowaniu w mieście Zabrzu lub o zatrudnieniu z ostatnich 5 lat w przypadku braku stałego zameldowania na terenie miasta Zabrze.
  • posiadać zaświadczenie zarządcy potwierdzające, iż osoba przystępująca do licytacji i jej współmałżonek nie posiadają tytułu prawnego do mieszkania, w którym obecnie zamieszkują,
  • w przypadku zamieszkiwania osoby przystępującej do licytacji w zasobach Gminy Zabrze - potwierdzenie o nie zaleganiu z tytułu czynszu i innych opłat.

Osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy nie mogą przystąpić do licytacji.

Jeżeli spełniacie Państwo powyższe warunki i chcecie wziąć udział w licytacjach zapraszamy z dowodem osobistym i niezbędnymi zaświadczeniami do naszej siedziby przy Placu Warszawskim 10, do Działu Eksploatacji, pokój 223 w celu dopełnienia reszty formalności i wpłaty wadium. 

Ogłoszenia - Gmina Zabrze

Nie znaleziono aktualności w wybranej kategorii.

Biuletyn informacji publicznej