Ogłoszenia

WOLNE LOKALE

 

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy placu Warszawskim 10 ogłasza ustne negocjacje stawki czynszowej lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie – będących własnością Spółki:

  1. ul. Zgody 1/9 na III piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 65,24m² składające się z 2 pokoi – 27,04m², 26,82m², kuchni 11,38m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie piecowe.

  Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w negocjacji.

  Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego w drodze negocjacji zgłaszają na piśmie chęć uczestniczenia w negocjacjach. Organizator negocjacji wyznacza termin przeprowadzenia negocjacji ustnych. W negocjacjach ustnych biorą udział wszyscy zainteresowani, którzy zgłosili chęć uczestnictwa przed ich rozpoczęciem. Stawkę wyjściową ustalono w wysokości 6,20 zł za 1m2, natomiast wysokość postąpienia 0,10 zł za 1m2. W negocjacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Miejskiej Zabrze. Przystępujący do negocjacji muszą złożyć pisemne oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym, w którym są obecnie zameldowani lub zamieszkują wraz z zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę o wysokości osiągniętych średnich dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym.

 W negocjacjach mogą też uczestniczyć inne osoby, o których mowa w regulaminie negocjacji. Uczestnik negocjacji powinien zapoznać się z regulaminem negocjacji oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego. Z treścią regulaminu negocjacji można zapoznać się na stronie internetowej: www.zbm-tbs.zabrze.pl oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną lokalu w REB Nr 6 przy ul. Szczęść Boże 1a w Zabrzu, tel. (32) 271-42-05.

 Zaświadczenie o wysokości dochodów, oświadczenie o braku zadłużenia oraz pisemne oświadczenia (druki do wypełnienia w siedzibie Spółki w pokoju 223, II piętro), że uczestnicy postępowania zapoznali się z warunkami negocjacji i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń, należy złożyć w pokoju 223, II piętro. Ponadto uczestnicy negocjacji zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Lokale mieszkalne można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14:30.

 Wygrywający negocjacje zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora negocjacji. Organizator negocjacji zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

ogloszenie_na_stawke_czynszu_wolnego_Negocjacje_6_marca_2018.pdf

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej