Ogłoszenia

NEGOCJACJE STAWKI CZYNSZOWEJ

               Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza negocjacje online na wysokość stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych                     w formie wideokonferencji  – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych

 

Stawkę wywoławczą w negocjacjach online dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych ustalono w wysokości 6,90 za 1m2, natomiast wysokość postąpienia ustalono na 0,10 zł za 1m2

 

1. ul. Niedziałkowskiego 7/12 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,23 m² składające się                     z 1 pokoju – 24,48 m², kuchni 12,75 m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie piecowe, ewentualnie: możliwość zainstalowania kotła c.o. 5. klasy na paliwo stałe po dobudowaniu przewodu kominowego wentylacyjnego lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej. 

               Wadium 514,00 zł – zwolnienie z czynszu na okres 6 m-cy

2. ul. Dąbrowskiego 17/6 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,40 m² składające się z 1 pokoju –

14,03 m², kuchni 23,37 m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalacje elektryczną, wod-kan., gaz,  ogrzewanie piecowe. Możliwość podłączenia kotła c.o. 5 klasy na paliwo stałe po dobudowaniu przewodu wentylacyjnego lub podłączenia kotła c.o. gazowego po dobudowaniu przewodów - wentylacyjnego i spalinowego po zewnętrznej ścianie budynku, ewentualnie wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu.

               Wadium 517,00 zł – zwolnienie z czynszu na okres 6 m-cy

3. ul. Staszica 13/5 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 27,05 m2 składające się z 2 pokoi – 11,93m2, 4,04m2, kuchni 6,77m2, przedpokoju 4,31m2, WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację elektryczną, wod – kan, ogrzewanie piecowe.

               Wadium 374,00 zł– zwolnienie z czynszu na okres 6 m-cy

4. ul. Londzina 5/6 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 55,21 m² składające się z pokoju – 23,77 m², kuchni 25,12 m², spiżarka 6,32 m², WC na kl. schodowej, możliwość legalizacji łazienki. Wyposażone w instalację wod-kan, elektryczną, ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania ogrzewania c.o. etażowego węglowego po dobudowaniu dwóch przewodów: wentylacyjnego i dymowego lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu i w obwodzie klatki schodowej.

               Wadium 762,00 zł              

 

TERMIN OGLĘDZIN MIESZKANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI ZOSTANIE PODANY W MOMENCIE ZGŁOSZENIA SIĘ OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA W NICH UDZIAŁU.  ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES

wyślij wiadomość

 

Uwaga!

Wszystkie osoby biorące udział w oględzinach mieszkań  muszą być wyposażone w środki ochrony tj. maseczki lub przyłbice, a także rękawiczki ochronne.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W NEGOCJACJACH ONLINE, które należy spełnić jednocześnie:

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki o numerze 70 1240 4227 1111 0000 4847 9929.

               Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość

               Uczestnik negocjacji on line powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego. Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej, w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu/negocjacjach on line w formie wideokonferencji.

https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/4315/8763/7678/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOSCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASOB_ZBM-TBS_SP__Z_O.pdf

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB 6 pod numerem telefonu (32) 271 42 05.

Uczestnicy negocjacji on line powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), celem okazania.

Wadium złożone przez wygrywającego negocjacje on line nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający negocjacje on line zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora negocjacji on line, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia ich przeprowadzenia.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w negocjacjach on line. Przystępujący do negocjacji on line przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator negocjacji on line zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej