Ogłoszenia

Licytacja stawki czynszowej

Zabrze, dnia 14.07.2022r.

            O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o wyznaczeniu terminu licytacji na wysokość stawki czynszowej lokalu mieszkalnego do wynajmu, w budynku prywatnym zarządzanym przez ZBM-TBS Spółka z o.o. przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu

 

W związku ze złożonym wnioskiem o udział w licytacji na wysokość stawki czynszowej mieszkania do wynajmu w budynku prywatnym, Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza, że termin przeprowadzenia licytacji został wyznaczony na dzień 22.07.2021r. o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, Plac Warszawski 10, pokój 223, II piętro.

 

Przedmiotem licytacji będzie mieszkanie przy:

ul. Św. Wawrzyńca 14/5 usytuowane na I piętrze, składające się z 2 pokoi o powierzchni 29,50 i 9,70m2, kuchni o powierzchni 9,40m2, przedpokoju o powierzchni 2,50m2 i łazienki o powierzchni 3,40m2.

Powierzchnia ogólna – 54,50m2

 

Stawka wywoławcza 7,90zł za 1 m2, minimalne postąpienie 0,50zł za 1m2 powierzchni mieszkania.

 

          Wszystkie inne osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu na w/w lokal mieszkalny winny zgłosić do dnia 21.07.2022r. do godziny 1300, w siedzibie Spółki przy Placu Warszawskim 10 – w Dziale Eksploatacji (pokój 223, II piętro) na piśmie wyrazić chęć uczestnictwa w licytacji wraz z zaświadczeniem o dochodach za okres 3-ch ostatnich miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku, a także potwierdzeniem zarządcy o nie zaleganiu za czynsz i media w aktualnym miejscu zamieszkania. Do licytacji nie zostaną dopuszczone osoby posiadające zadłużenie.

 

Przyszły najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia remontu i uzupełnienia wyposażenia technicznego lokalu mieszkalnego, zgodnie z zakresem robót wytyczonych w umowie o remont. Remont mieszkania należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie w zamian za zwolnienie z czynszu (bez opłat za media) przez okres 4 - ech miesięcy.

Po tym terminie przyszły najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za czynsz zgodnie z wynikiem licytacji oraz opłaty za media.

Po zakończeniu robót remontowych i ich protokolarnym odbiorze przez Rejon Eksploatacji Budynków Nr VI z siedzibą, przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu (II piętro, pokój 207), w miejsce umowy o remont zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony. Warunkiem jej podpisania będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2.000zł. Kaucja podlegać będzie zwrotowi w przypadku wyprowadzenia się najemcy z mieszkania lub zostanie zatrzymana przez Właściciela nieruchomości w przypadku stwierdzenia dewastacji mieszkania lub zaległości z tytułu czynszu i pozostałych opłat.

                Oględzin mieszkania i zapoznanie się z jego stanem technicznym można dokonać zgłaszając się po klucze do Rejonu Eksploatacji Budynków Nr VI, przy Placu Warszawskim 10 (II piętro, pokój 207) w Zabrzu, w godzinach od 700 do 1300, od poniedziałku do piątku, tel. kontaktowy (32) 271 42 05.

Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych   – Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy Pl. Warszawskim 10, pokój 223, II piętro, w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek – piątek 700 – 1500 lub telefonicznie pod nr telef. (32) 3733 932 lub (32) 37 33 933.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej