Ogłoszenia

WOLNE LOKALE MIESZKALNE

Zabrze, dnia 26.02.2020r.


Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza negocjacje stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych – z czasowym zwolnieniem z czynszu.
Stawkę wywoławczą dla lokali mieszkalnych w negocjacjach ustalono w wysokości 6,90 zł za 1m2 dla, natomiast wysokość postąpienia 0,10 zł za 1m2.


1. ul. Niedziałkowskiego 7/12 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,23 m² składające się z 1 pokoju – 24,48 m², kuchni 12,75 m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację elektryczną, wod-kan, ogrzewanie piecowe, ewentualnie: możliwość zainstalowania kotła c.o. 5. klasy na paliwo stałe po dobudowaniu przewodu kominowego wentylacyjnego lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej.
Wadium 514,00 zł


2. ul. Dąbrowskiego 17/6 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,40 m² składające się z 1 pokoju – 14,03 m², kuchni 23,37 m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalacje elektryczną, wod-kan., gaz, ogrzewanie piecowe. Możliwość podłączenia kotła c.o. 5 klasy na paliwo stałe po dobudowaniu przewodu wentylacyjnego lub podłączenia kotła c.o. gazowego po dobudowaniu przewodów - wentylacyjnego i spalinowego po zewnętrznej ścianie budynku, ewentualnie wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu.
Wadium 517,00 zł


3. ul. Staszica 13/5 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 27,05 m2 składające się z 2 pokoi – 11,93m2, 4,04m2, kuchni 6,77m2, przedpokoju 4,31m2, WC w piwnicy. Wyposażone w instalację elektryczną, wod – kan, ogrzewanie piecowe.
Wadium 374,00 zł


WARUNKI UCZESTNICTWA W NEGOCJACJACH, które należy spełnić jednocześnie:
- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,
- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,
- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,
- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki.
Wniosek o przeprowadzenie negocjacji, zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia (druki do wypełnienia w pokoju 223, II piętro), należy złożyć w pokoju 223, II piętro.
Uczestnik negocjacji powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego. Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej:
www.zbmtbs.zabrze.pl/files/9015/5315/7427/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASB_ZBM-TBS_SP._Z_O.O_MARZEC_2019.pdf
oraz dodatkowo z dokumentacją techniczną lokalu – w administracji przy Pl. Warszawskim 10 (pokój 207, II piętro) w Zabrzu tel. (32) 271 42 05.
Uczestnicy negocjacji powinni na licytacji posiadać przy sobie dowód osobisty i dowód wpłaty wadium.
Wadium złożone przez wygrywającego negocjacje nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający negocjacje zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora negocjacji, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia ich przeprowadzenia.
Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w negocjacjach.
Przystępujący do negocjacji przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej