Ogłoszenia

Negocjacje na lokale mieszkalne

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza negocjacje online na wysokość stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych w formie wideokonferencji  – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych.

Stawkę wywoławczą w negocjacjach online dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych ustalono w wysokości 7,90 zł       za 1m2, natomiast wysokość postąpienia ustalono na 0,10 zł za 1m2

 

                                                                             

1. ul. Staszica 13/5 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 27,05m² składające się z 2 pokoi – 11,93m², 4,04m², kuchni – 6,77m², przedpokoju – 4,31m², WC na klatce schodowej. Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, instalacja grzewcza do wykonania. Wykonanie instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5. klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012 (według posiadanej opinii kominiarskiej), lub ogrzewania elektrycznego.

Wadium 427,00 zł

 

                                                                             

 

                                                              

TERMIN OGLĘDZIN MIESZKANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI ZOSTANIE PODANY                       W MOMENCIE ZGŁOSZENIA SIĘ OSÓB CHĘTNYCH DO WZIĘCIA W NICH UDZIAŁU.

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES

wyślij wiadomość

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W NEGOCJACJACH ONLINE, które należy spełnić jednocześnie:

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki.

                Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość

                Uczestnik negocjacji online powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego. Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej, w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu/negocjacjach online w formie wideokonferencji. https://zbm-tbs.zabrze.pl/files/4315/8763/7678/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOSCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASOB_ZBM-TBS_SP__Z_O.pdf

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB 6 pod numerem telefonu (32) 271 42 05.

Uczestnicy negocjacji online powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), celem okazania.

Wadium złożone przez wygrywającego negocjacje online nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający negocjacje online zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora negocjacji online, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia ich przeprowadzenia.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w negocjacjach online. Przystępujący do negocjacji online przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator negocjacji online zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej