Ogłoszenia

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA PRZY UL. 3 MAJA 94/3.


O G Ł O S Z E N I E


    Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje wynajem lokalu mieszkalnego w budynku prywatnym, zarządzanym przez ZBM -TBS Sp. z o.o. w drodze licytacji stawki czynszowej, od stawki wywoławczej 9,00zł za 1m2, minimalne postąpienie 1,00zł za 1m2.


    Mieszkanie do wynajmu położone jest w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 94/3,usytuowane na parterze, składające się z 1 pokoju o powierzchni 18,00m2 i kuchni o powierzchni 10,00m2, a także łazienki z WC o powierzchni 2,60m2. Powierzchnia ogólna – 30,60m2.
Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe.

    Przyszły najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia remontu i uzupełnienia wyposażenia technicznego lokalu mieszkalnego, zgodnie z zakresem robót wytyczonych w umowie o remont. Remont mieszkania należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie w zamian za zwolnienie z czynszu (bez opłat za media) przez okres 6-ciu miesięcy. Po tym terminie przyszły najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za czynsz zgodnie z wynikiem licytacji oraz opłaty za media. Po zakończeniu robót remontowych i ich protokolarnym odbiorze przez Rejon Ekploatacji Budynków Nr VI z siedzibą, przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu (II piętro, pokój 207),
w miejsce umowy o remont zostanie zawarta pierwsza umowa najmu na okres 2-ch lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
Warunkiem jej podpisania będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 600zł. Kaucja podlegać będzie zwrotowi w przypadku wyprowadzenia się najemcy z mieszkania lub zostanie zatrzymana przez Właściciela nieruchomości w przypadku stwierdzenia dewastacji mieszkania lub zaległości z tytułu czynszu i pozostałych opłat.


    Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowego mieszkania winny złożyć w Dziale Eksploatacji, przy Placu Warszawskim 10 w Zabrzu (II piętro, pokój 223) pisemną chęć przydzielenia mieszkania, a także przedłożyć zaświadczenie o dochodach za okres 6-ciu ostatnich miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku. Ponadto osoby składajace wniosek o przydział mieszkania winny dostarczyć potwierdzenie o nie zaleganiu za czynsz i media w aktualnym miejscu zamieszkania. Do licytacji nie zostaną dopuszczone osoby posiadajace zadłużenie.


Oględzin mieszkania i zapoznanie się z jego stanem technicznym można dokonać zgłaszając się po klucze do Rejonu Eksploatacji Budynków Nr VI, przy Placu Warszawskim 10 (II piętro, pokój 207) w Zabrzu, w godzinach urzędowania tj. od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, tel. kontaktowy (32) 271 42 05.


    Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy Pl. Warszawskim 10, pokój 223, II piętro, w godzinach urzędowania tj.: poniedziałek 7ºº – 17ºº, wtorek – piątek 7ºº – 15ºº lub telefonicznie pod Nr telef. (32) 3733 933. Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej ZBM-TBS Spółka z o.o., link ogloszenie_licytacji_3_Maja_94_3.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej