Aktualności

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze

 

      Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego Prezydent Miasta Zabrza podjął zarządzenie nr 192/ZM/2020 z dnia 18 marca 2020r. w sprawie odstąpienia od naliczania czynszu w gminnych lokalach użytkowych.

Warunkiem odstąpienia od naliczenia czynszu jest pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez najemcę lokalu użytkowego u zarządcy nieruchomości.

Wymagane dokumenty to:

  • wniosek / prośba o odstąpienie od naliczania czynszu (samodzielnie napisany),
  • oświadczenie o zaprzestaniu lub znacznym ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dowody potwierdzające zamknięcie wynajmowanego lokalu użytkowego,
  • uzasadnienie potwierdzające zmniejszenie obrotów firmy w okresie od dnia 14 marca 2020r.

Przy rozpatrywaniu wniosków ustalany będzie fakt czy najemca nie zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej przed 14 marca 2020r. (wpis w CEiDG). Odstąpienie od naliczania czynszu obowiązywać będzie od 14 marca 2020r. do odwołania, którego termin zostanie ustalony przez Prezydenta Miasta Zabrze.

 

W/w dokumenty należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail:

 

 

Załączniki: Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze oraz uzasadnienie

 

Zarządzenie dotyczy tylko gminnych lokali użytkowych i nie obejmuje ono garaży oraz mieszkań

 

Szczegółowe zasady odstąpienia od pobierania czynszu najmu lokalu użytkowego reguluje uchwała Zarządu ZBM-TBS Sp. z o.o. nr 90/2020: Zasady_odstąpienia.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej