Historia

ZBM-TBS Sp. z o.o. jest największym zarządcą nieruchomości na terenie miasta Zabrze oraz jedną z większych tego typu firm w Polsce. Spółka prawa handlowego powstała w 1994 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, które powstało w 1953 roku.

23 sierpnia 2007 roku sporządzonym aktem notarialnym Repertorium A nr 8994/2007 dokonano rozszerzenia działalności Zarządu Budynków Komunalnych o obowiązki powierzone Towarzystwu Budownictwa Społecznego i stworzono podmiot o nowej nazwie: Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Obecnie ZBM-TBS Sp. z o.o. zarządza ponad 1200 wspólnotami mieszkaniowymi, ponadto Spółka zarządza nieruchomościami należącymi do majątku własnego spółki.

Od dnia 29.10.2014r. ZBM-TBS Spółka z o.o. jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami (KIGN).

KIGN jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Jedną z podstawowych przesłanek powołania Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami jest ujednolicenie wspólnych standardów zawodowych oraz kodeksu etyki zawodowej, a co za tym idzie, wspólnych i skoordynowanych działań firm związanych z profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami.

Członkostwo w Izbie przyczynia się do świadczenia usług zarządzania nieruchomościami na najwyższym poziomie zapewniając tym samym najwyższą jakość naszej pracy oraz zadowolenie klientów.

Biuletyn informacji publicznej