Sekcja Komputerowa

Kierownik Sekcji: Leszek Pelc

tel.: 32 37-33-948
e-mail:

Realizowane zadania 

  • Zapewnianie i utrzymywanie w sprawności narzędzi informatycznych (oprogramowania i sprzętu) dla wszystkich użytkowników systemów eksploatowanych w spółce
  • Utrzymanie sieci teleinformatycznej spółki
  • Nadzór nad pracą urządzeń biurowych
  • Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych

XXX

Biuletyn informacji publicznej