Księgowość

Główny Księgowy - Dyrektor ds. Finansowych - Katarzyna Radkowska-Bernat

tel.: 32 37-33-968
e-mail:

Realizowane zadania

  • Kieruje pracą Pionu Finansowego
  • Organizuje, kieruje i kontroluje całokształt zagadnień finansowych, księgowych i sprawozdawczości finansowej oraz gospodarki i dyscypliny finansowej
  • Sprawuje pośredni nadzór nad Sekcjami Finansowo – Rozliczeniowymi w Rejonach Eksploatacji Budynków
  • Nadzoruje pracę: Działu Finansowo- Księgowego, Działu Nadzoru Finansowego Użytkowania, Działu Windykacji
Biuletyn informacji publicznej