Dział Finasowo-Księgowy

Z–ca Głównego Księgowego: Wioletta Pryła

tel.: 32 37-33-942
e-mail:

Realizowane zadania

  • Obsługa finansowo – księgowa spółki

 

Z–ca Głównego Księgowego: Aneta Sarecka

tel.: 32 37-33-942
e-mail:

Realizowane zadania

  • Obsługa finansowo – księgowa spółki
Biuletyn informacji publicznej