Zamówienia publiczne, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000,00 zł netto

Liczba znalezionych przetargów: 2

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
197Zakup i sukcesywna dostawa środków czystości oraz środków higieny i ochrony osobistej dla potrzeb ZBM-TBS Sp. z o.o. w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
169Remont dachu obejmujący remont głowic kominowych, naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, wymianę pokrycia papowego wraz z obróbkami i elementami odwodnienia dachu w budynku przy ul. Staszica 12 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły

Biuletyn informacji publicznej