Zamówienia publiczne, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000,00 zł netto

Liczba znalezionych przetargów: 2

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
098Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach zarządzanych oraz będących własnością ZBM-TBS Sp. z o. o. 41-800 Zabrze, plac Warszawski 10, administrowanych przez Rejon Eksploatacji Budynków nr 6 w 2021r., wg wykazu adresowego konkurs ofert--- szczegóły
079Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej w nieruchomościach zarządzanych oraz będących własnością ZBM-TBS Sp. z o. o. 41-800 Zabrze, plac Warszawski 10, administrowanych przez Rejon Eksploatacji Budynków nr 6 w 2023r., wg wykazu adresowegokonkurs ofert--- szczegóły

Biuletyn informacji publicznej