Twoja praktyka lub staż w ZBM-TBS

Mocno wierzymy w możliwości, jakie prezentuje dobrze wyszkolony, współgrający zespół. Stworzyliśmy dynamiczne i przyjazne środowisko, w którym łatwo jest wyrazić swój potencjał i przyczynić się do wspólnego sukcesu.

Praktyki lub staże to najlepsza forma rozpoczęcia kariery lub zdobycia nowych umiejętności. Dla najlepszych, to okazja na pierwszą pracę. Jeśli interesuje Cię odbycie stażu lub praktyki złóż podanie z listem motywacyjnym wskazując proponowane miejsce i stanowisko.

Kontakt w/s ogłoszenia:

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim cv oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach przez ZBM-TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu  w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.


Informujemy, że Administratorem danych jest ZBM-TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy pl. Warszawskim 10. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Biuletyn informacji publicznej