Ogłoszenia

Zastępca Głównego Księgowego


Opis stanowiska

 • koordynowanie zamknięcia okresów sprawozdawczych oraz wsparcie w prowadzeniu pełnej księgowości spółki zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi,

 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych zgodnych z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz przepisami prawa rachunkowego,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT),

 • prowadzenie i usprawnianie procesu rozrachunków, ustanowienie i monitorowanie procedur kontroli księgowań,

 • kontrola prawidłowości transakcji finansowych oraz nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów,

 • koordynacja i nadzór nad księgowością wspólnot mieszkaniowych prowadzoną w Rejonach Eksploatacji Budynków,

 • bieżąca analiza kont rozrachunkowych z najemcami i kontrahentami,

 • nadzór nad poprawnością danych w systemie księgowym,

 • wsparcie Głównego Księgowego w rozwiązywaniu bieżących kwestii,

 • współpraca z wewnętrznymi działami w spółce.

 

Wymagania

 • wykształcenie min. średnie kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia),

 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości,

 • minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w księgowości,

 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych,

 • umiejętność podejmowania decyzji,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • mile widziane doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami,

   

Oferujemy

 • umowę o pracę,

 • stabilne zatrudnienie,

 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu,

 • pracę w zgranym zespole.,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: sekretariat@zbm-tbs.zabrze.pl.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZBM-TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ZBM-TBS Spółka z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) Plac Warszawski 10, www.zbm-tbs.zabrze.pl;
 2. ZBM-TBS Spółka z o.o. wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail wyślij wiadomość, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem (dla celów dowodowych ZBM-TBS Spółka z o.o. prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej);
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez ZBM-TBS Spółka o.o. w celach rekrutacji, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez ZBM-TBS Spółka o.o., będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej