Ogłoszenia

Pracownik ds. windykacji


Ogólny zakres obowiązków

 • dochodzenie należności na drodze windykacji polubownej i sądowej,
 • prowadzenie postępowania upominawczo-monitującego,
 • kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego,
 • prowadzenie rejestru należności zasądzonych,
 • prowadzenie rejestru spraw spornych,
 • współpraca z kancelarią radców prawnych,
 • przyjmowanie stron, informowanie o stanie zaległości i możliwościach spłaty zadłużenia.

 

Wymagania

 • wykształcenie min. średnie,
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • mile widziane doświadczenie w doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu,
 • pracę w zespole zaangażowanych i pomocnych osób.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: sekretariat@zbm-tbs.zabrze.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZBM-TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ZBM-TBS Spółka z o.o. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  z siedzibą w Zabrzu (41-800) Plac Warszawski 10, www.zbm-tbs.zabrze.pl;
2. ZBM-TBS Spółka z o.o. wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail wyślij wiadomość, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
5.Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem (dla celów dowodowych ZBM-TBS Spółka z o.o. prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej);
6.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez ZBM-TBS Spółka o.o. w celach rekrutacji, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez ZBM-TBS Spółka o.o., będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej