Ogłoszenia

Pracownik ds. finansowo–rozliczeniowych


Opis stanowiska

 Prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych,

 • Bieżące dekretowanie i księgowanie finansowych dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych,

 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowym,

 • Analiza kosztów występujących we wspólnotach,

 • Przygotowywanie danych do rozliczeń mediów i ich wykonanie,

 • Dokonywanie wszelkich płatności wspólnot mieszkaniowych wobec kontrahentów oraz rozrachunków publicznoprawnych.

 Wymagania

 • wykształcenie min. średnie,

 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

 • znajomość zasad rachunkowości wspólnot mieszkaniowych,

 • umiejętność podejmowania decyzji,

 • mile widziana znajomość przepisów prawa związanych z zarządzaniem nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi,

 • mile widziane doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy

 • umowę o pracę,

 • stabilne zatrudnienie,

 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu,

 • pracę w zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny).

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZBM-TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ZBM-TBS Spółka z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) Plac Warszawski 10, www.zbm-tbs.zabrze.pl;

 2. ZBM-TBS Spółka z o.o. wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@zbm-tbs.zabrze.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem (dla celów dowodowych ZBM-TBS Spółka z o.o. prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej);

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez ZBM-TBS Spółka o.o. w celach rekrutacji, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez ZBM-TBS Spółka o.o., będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej