Ogłoszenia

Specjalista ds. analiz finansowych


Ogólny zakres obowiązków

 • analiza i kontrola wykonania budżetu oraz prognoz wyników finansowych,
 • budowa modeli kalkulacyjnych (tworzenie narzędzi) dla biznesplanów, budżetowania, prognozowania i analizy wyników firmy,
 • opracowywanie długoterminowych strategii, biznesplanów, prognoz, planów finansowych oraz harmonogramów projektów i inwestycji,
 • opracowywanie i redagowanie raportów finansowych, analiz wyników firmy, prezentacji oraz innych dokumentów,
 • sporządzanie analiz i raportów finansowych oraz formułowanie wniosków na wewnętrzne potrzeby firmy,
 • przygotowywanie informacji zarządczych dla Właścicieli, Rady Nadzorczej, Zarządu i kadry zarządzającej,
 • poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności realizowanych zadań.

 

Wymagania

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, matematyka, ekonomia),
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne i interpersonalne,
 • inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 • mile widziane doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami.

 

Oferujemy

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w zgranym zespole.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: sekretariat@zbm-tbs.zabrze.pl.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZBM-TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ZBM-TBS Spółka z o.o. informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) Plac Warszawski 10, www.zbm-tbs.zabrze.pl;
2. ZBM-TBS Spółka z o.o. wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@zbm-tbs.zabrze.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem (dla celów dowodowych ZBM-TBS Spółka z o.o. prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej);
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez ZBM-TBS Spółka o.o. w celach rekrutacji, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez ZBM-TBS Spółka o.o., będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej