Ogłoszenia

Kierownik REB-u


Ogólny zakres obowiązków

 •  organizacja i koordynacja pracy podległego zespołu,
 •  nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków zarządcy nieruchomości zgodnie z przepisami prawa,
 •  reprezentowanie spółki w kontaktach z zarządami wspólnot mieszkaniowych oraz właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych dotyczących realizacji umów o zarządzanie,
 •  reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych w kontaktach z dostawcami mediów i usług dla zarządzanych nieruchomości,
 •  poszukiwanie rozwiązań wspierających podniesienie jakości i efektywności obsługi zarządzanych nieruchomości.

 

Wymagania

 •  doświadczenie na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku – min. 3 lata,
 •  wykształcenie wyższe (mile widziane o specjalności zarządzanie lub gospodarowanie nieruchomościami),
 •  znajomość ustaw branżowych oraz aktów prawnych obowiązujących zarządcę nieruchomości,
 •  biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 •  umiejętność podejmowania decyzji oraz odporność na stres,
 •  umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 •  umiejętność zarządzania pracą podległego zespołu,
 •  mile widziane doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami.

 

Oferujemy

 •  umowę o pracę,
 •  stabilne zatrudnienie,
 •  możliwość rozwoju zawodowego,
 •  pracę w zgranym zespole.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres: sekretariat@zbm-tbs.zabrze.pl.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZBM-TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ZBM-TBS Spółka z o.o. informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) Plac Warszawski 10, www.zbm-tbs.zabrze.pl;
2. ZBM-TBS Spółka z o.o. wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@zbm-tbs.zabrze.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem (dla celów dowodowych ZBM-TBS Spółka z o.o. prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej);
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez ZBM-TBS Spółka o.o. w celach rekrutacji, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez ZBM-TBS Spółka o.o., będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej