Aktualności

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, organizowane przez Urząd Miejski w Zabrzu,  w sprawie prowadzonej modernizacji instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na składowisku przy ul. Cmentarnej 19F w Zabrzu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Straży Miejskiej w Zabrzu przy ul. Pawła Stalmacha 9.

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!

Realizowania inwestycja sprawi, że  proces przetwarzania odpadów komunalnych będzie się odbywał w warunkach hermetycznych i nie będą się rozprzestrzeniać  nieprzyjemne zapachy. W ramach modernizacji przewidziano budowę sześciu betonowych tuneli kompostowniczych, hali operacyjnej, ciągu komunikacyjnego pomiędzy nowymi i istniejącymi tunelami kompostowniczymi oraz biofiltra, który wykorzystywany będzie do czyszczenia powietrza, a także modernizację istniejących tuneli kompostowniczych. Inwestycja zakończy się w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej