Aktualności

ZANDKA – Zabytkowe Osiedle odzyskuje swój blask!

 

W 2008 r., dzięki inicjatywie Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki Szulik, ZBM – TBS Zabrze rozpoczęło realizację projektu obejmującego wykup byłych zakładowych mieszkań pohutniczych, między innymi osiedla „Zandka” – perełki architektonicznej miasta. W pierwszym etapie Spółka stała się właścicielem 83 budynków o łącznej powierzchni 48 574,85m2. Od tego momentu, jako właściciel tej zabytkowej substancji mieszkaniowej, w miarę posiadanych środków finansowych Spółka prowadzi roboty remontowe tych budynków dbając przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa i wzrost komfortu życia najemców. Z czynszów lokatorów i środków firmy na bieżąco wykonywane są remonty i naprawy dachów i rynien remonty i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, remonty klatek, wymiany okien itp.

W zamysłach zarówno Miasta Zabrze, jak  i Spółki od dawna było przeprowadzenie rewitalizacji Zandki. Jednak to kosztowny proces i musi być rozłożony na lata. Zarówno środki pozyskane z czynszów, jak również środki, które może przeznaczyć ZBM-TBS Zabrze nie są wystarczające do przeprowadzenia tak kosztownych inwestycji. Środki zewnętrzne (kredyty, pożyczki) zdobywane są i będą na kolejne etapy realizacji projektu.

Prowadzone obecnie w I etapie prace termomodernizacyjne objęły budynki przy ul. Bytomskiej 3, 3a, 3b oraz Krakusa 6. Trwa gruntowny remont zasobów mieszkaniowych, w wyniku którego podwyższony zostanie standard mieszkań, pod nadzorem konserwatora zabytków zostanie przeprowadzona modernizacja i termomodernizacja nieruchomości oraz zmieniony zostanie system grzewczy.

W ramach prac prowadzonych w pierwszych budynkach rozebrane zostały stare piece kaflowe. W piwnicach powstały wymiennikownie ciepła, a na klatkach schodowych i w mieszkaniach wykonywane są instalacje centralnego ogrzewania. We wszystkich pomieszczeniach, w których niezbędne było kucie ścian, wykonywane są roboty murarskie i malarskie. Ekipy budowlane wymieniają okna na klatkach schodowych i drzwi wejściowe do budynków. Wszystkie kuchnie i łazienki zyskują wentylację, a przewody wentylacyjne są czyszczone i foliowane. W lokalach, w których nie było, lokatorzy zyskają nowe łazienki. Podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej oznacza również dostarczanie do mieszkań ciepłej wody użytkowej.

Poza gruntownym remontem domów zmienia się, za sprawą Miasta Zabrze, również ich otoczenie. Powstały i powstają dodatkowe atrakcje dla mieszkańców jak siłownia pod chmurka, czy plac zabaw, zieleńce, nowe nasadzenia.

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że na zmianach skorzystają właśnie mieszkańcy, choć każda zmiana jest trudna. Zandka to miejsce z potencjałem. Najemcy twierdzą, że Zandka ma duszę, a realizowana i planowana na kolejne lata rewitalizacja bardzo ich cieszy. Dodać należy, że to dzielnica zabytkowa chętnie odwiedzana przez turystów z uwagi m.in. na architekturę. Niech więc zabłyśnie pełnym blaskiem!

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej