Aktualności

Z NASZYM E-BIUREM ŁATWIEJ O WORKI BIG BAG

 

Informujemy o możliwości przedkładania wydruku kartoteki z systemu E-Biuro, jako dokumentu potwierdzającego ponoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej przeprowadzający remont w swoich lokalach, mogą wystąpić do FCC Polska Sp. z o.o. w Zabrzu, przy  ul. Pawliczka 23, z wnioskiem o bezpłatne udostępnienie worków BIG-BAG do gromadzenia odpadów poremontowych. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ponoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydruk z kartoteki E-Biuro ZBM-TBS Zabrze stanowi wystarczający dowód na ponoszenie w/w opłaty w przypadku ubiegania się o worki BIG-BAG.
Zachęcamy do założenia konta na naszym portalu E-Biuro!

Worki-Big-Bag-Big-Bagi-500kg-750kg-1000kg-BigBag.jpg

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej