Aktualności

WAŻNA INFORMACJA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH POSIADAJĄCYCH MONITORING

 

W nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, w których zainstalowano monitoring wizyjny lub planowana jest instalacja, wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do uregulowania zasad funkcjonowania monitoringu oraz właściwego oznakowania monitoringu tablicą informacyjną.

Obowiązek ten nakłada rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L.2016.119.1).

Wspólnota Mieszkaniowa powinna zatem podjąć uchwałę, w której określi, w formie regulaminu bądź instrukcji, zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego zainstalowanego na nieruchomości. Dokument ten powinien zawierać m. in. informację o podstawach prawych przetwarzanych danych osobowych, celu instalacji urządzeń monitorujących, rozmieszczeniu kamer oraz oznakowaniu ich tablicą informacyjną, sposobie i okresie przechowywania nagrań, formach zabezpieczeń przechowywanych danych oraz możliwościach dostępu
do nagrywanych treści. Wspólnota  zobowiązana jest również do oznaczenia systemu monitoringu tablicą informacyjną określającą, co najmniej: podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (art. 6, 13 RODO), Administratora danych osobowych, zakres obejmowania monitoringu, okres przechowywania zapisu z monitoringu oraz informację
o prawach osób zarejestrowanych przez system monitoringu.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej