Aktualności

UWAGA! RUSZAJĄ ODCZYTY WODOMIERZY!


OGŁOSZENIE

Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że w grudniu 2019 oraz styczniu 2020 r., w budynkach zarządzanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. w Zabrzu odbędzie się odczyt wodomierzy indywidualnych
oraz wodomierza głównego.
Szczegółowe informacje i terminy zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach.
 Informacji udzielają również pracownicy Rejonów Eksploatacji Budynków.

      REB 1                  tel.  : (32) 271 18 82                     e-mail:      reb1.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

      REB 2                  tel.  : (32) 271 26 45                     e-mail:      reb2.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

      REB 3                  tel.  : (32) 271 03 15                     e-mail:      reb3.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

      REB 4                  tel.  : (32) 271 29 40                     e-mail:      reb4.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

      REB 5                  tel.  : (32) 272 29 96                     e-mail:      reb5.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

      REB 6                  tel.  : (32) 271 42 05                     e-mail:      reb6.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

                                   E - biuro  :  https://ebok.zbm-tbs.zabrze.pl

W razie nieobecności prosimy o podanie odczytów na wskazane powyżej adresy e-mail.

Brak podania odczytu spowoduje przyjęcie do rozliczenia średniej wartości zużycia wody.

Przypominamy o obowiązku legalizacji wodomierzy!

OGOSZENIE_odczyty_wodom.pdf

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej