Aktualności

Ubezpieczenie

INFORMACJA

 

 Informujemy, że rozpoczęty został proces wyłonienia ubezpieczyciela na lata 2022/2023, przeprowadzenie postępowania powierzone zostało:

Kancelarii Brokerskiej Aspergo Sp. z o.o. z siedzibą: 30-701 Kraków ul. Przemysłowa 13/73, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285649, NIP 6772295300, REGON 120515122

PRZEDSTAWICIELSTWO CHORZÓW

W związku z powyższym zainteresowanych prosimy o kontakt:

 

Kancelaria Brokerska Aspergo Sp. z o.o.

Przedstawicielstwo Chorzów

Tel: 515 258 968

Mail: chorzow@aspergo.pl

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej