Aktualności

RODO


RODO – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZTWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ.U.UE. L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu Plac Warszawski 10, jako Administrator Danych informuje, że:
ZBM-TBS Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: wyślij wiadomość.
Dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez ZBM-TBS Spółka o.o., będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
Odbiorcą danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz ZBM – TBS Spółka z o.o. usługi niezbędne do realizacji zawartej umowy, banki w zakresie realizacji płatności, operatorzy pocztowi oraz organy uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy, a w przypadku podania danych fakultatywnie, do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Państwu określone prawa:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,

  • sprostowania danych osobowych,

  • usunięcia danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • przenoszenia danych osobowych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem (dla celów dowodowych ZBM-TBS
    Spółka z o.o. prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

INFORMACJE_DOTYCZACE_PRZETWARZANIA_DANYCH_OSOBOWYCH.pdf 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej