Aktualności

Remont mieszkania

 

ZBM-TBS Sp. z o.o., w sytuacjach losowych na uzasadnioną prośbę osób wykonujących remonty mieszkań, zawsze wyraża zgodę na przedłużenie terminu ich zakończenia. Warunkiem jest dokonywanie na bieżąco opłat za media i gospodarkę odpadami w czasie trwania umowy na wykonanie remontu i uzupełnienie wyposażenia technicznego lokalu.

Jeżeli zatem zbliża się termin zakończenia remontu i ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną przyszły najemca nie jest w stanie zakończyć go w terminie prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

REB 1
tel.: 32 271-18-82
e-mail:

REB 2
tel.: 32 271-26-45
e-mail:

REB 3
tel.: 32 271-03-15
e-mail:

REB 4
tel.: 32 271-29-40
e-mail:

REB 5
tel.: 32 272-29-96
e-mail:

REB 6
tel.: 32 271-42-05
e-mail:Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej