Aktualności

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZBM – TBS Sp. z o.o. przy pl. Warszawskim 10 w Zabrzu

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na podłączenie do miejskiej sieci centralnego ogrzewania (ZPEC)
5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zabrzu przy ul. Krakusa 10, 12, 14, 16, 18
działki nr
1297/51, 1299/51, 1301/51, 1303/51, 1305/51; w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Termomodernizacja budynków na Osiedlu Zandka – zarządzanie energią. II etap”.
 
Termin składania ofert upływa dnia 04 marca 2020r. do godz. 9.00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:

link w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP.

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej